Tranekær Slotsmølle

Gamle Vindmøller

Foto: Langeland Turistbureau

Spændende Besøgsmøller - et kig ind i Langeland historie
Det fortælles at der har været 31 møller på Langeland gennem tiden, alle sammen opført til forarbejdning af korn. Nogle af disse møller er i dag privat beboelse andre er helt forsvundet og tre er åbne for publikum.