©  Foto:

Tranekær Slotsmølle

Besøg Tranekær Slotsmølle hvor møllevingerne fortsat drejer og maler mel.

De gamle vindmøller gør køreturen gennem det langelandske landskab ekstra køn og hyggelig. Et af øens karakteristiske træk er Tranekær Slotsmølle.

Publikum kan bese hele møllen indvendig.
I magasinbygningen findes en udstilling om mølleriets historie på Langeland.

Møllen drives af at et frivilligt møllelaug og udstillingerne er lavet af Langelands Museum.

Historien om Tranekær Slotsmølle

Kilde: ”Møller og møllefolk på Langeland” af Ole Mortensøn og Hans Larsen. Langelands Museum.

I al den tid møllen har været i drift, har den været hørt under grevskabet fra Tranekær Slot.
I flere hundrede år, har der været mølle der hvor slotsmøllen står i dag.

I 1720´erne og 30´erne udlejede grevskabet møllen på åremål. Den årlige afgift var 24 rigsdaler.

Den nuværende hollandske vindmølle blev bygget i 1846. Tidligere var her en stubmølle der malede mel i Tranekær.
Slotsmøllen blev opført med gennemkørsel, omgang og 5 kværne. Vindfanget var 33 alen langt (knap 21 m.), mod 29 alen på den tidligere stubmølle.

Magasinbygningen, som ligger op ad møllen, blev opført i 1916. På bjælker og vægge er indskrevet flere interessante oplysninger af de folk der tidligere arbejdede her.

Museum

Driften på Slotsmøllen ophørte i begyndelsen af 1960´erne. I 1975 solgte grevskabet møllen til ”Danske Møllers Venner” for et symbolsk beløb, som foretog forskellige restaureringsarbejder.
Møllen forfaldt dog og var udsat for hærværk.
I 1982 startede Langeland Museum sit møllerestaureringsprojekt på Tranekær Slotsmølle og i 1985 åbnede møllen som museum. Tranekær Kommune overtog samtidig ejendomsretten.

I 2008 blev møllen købt af ”Tranekær Slotsmøllelaug” og er siden drevet og vedligeholdt af frivillige ildsjæle.