Gå til indhold
Gåsetorvet i Rudkøbing
Vandrekort over det sydfynske øhav

Praktisk information

Foto:VisitLangeland&VisitLangeland

Her er alt den information du skal bruge til at planlægge ferien

Vi har samlet en lang række praktisk information som måske kan give dig svar på de spørgsmål du måtte støde på undervejs i planlægningen af din ferie samt under din ferie på Langeland. 

 

Langeland A-Z

Nødsituation - 112:

Ring 112 for at få fat på politi, ambulance eller brandvæsen i nødsituationer. 


Politi - 114:

Hvis det ikke er en nødsituation, kan du få fat på politiet ved at ringe til 114. Du kan også finde kontakt oplysninger på politi.dk


Lægevagten - 70 11 07 07:

Hvis du kommer til skade eller pludseligt bliver syg, kan du ringe til lægevagten på 70 11 07 07 for at tale med en læge. 
Lægevagten har åbent hverdage kl. 16.00-08.00 samt lørdage, søn- og helligdage hele døgnet.
 

Skadestuen:

Du kan også tage på skadestuen. 
 

OUH, Svendborg Sygehus, Valdemarsgade 53, 5700 Svendborg
(Ved skadestuen)

Vi har to apoteker på Langeland, Rudkøbing Apotek og Humble Apotek

I Danmark sker salg af de fleste lægemidler på apotekerne, men visse håndkøbslægemidler kan købes på godkendte salgssteder i detailhandelen.  

Se apoteker, der holder døgnåbent her

Liste over autoværksteder på Langeland finder du her

Se oversigt over autocamperpladser her: Autocamperpladser Langeland. 

Omkring 90% af alle danske campingpladser, der har fået tildelt stjerner for kvalitet, 
tilbyder faciliteter til autocampere og mulighed for at fylde vandtanke. 

Nogle campingpladser tilbyder quickstop, hvor du kan parkere din autocamper billigere, hvis du ankommer efter kl. 20 og forlader campingpladsen den følgende dag før kl. 10.  

Se særlige autocamperpladser i Danmark på dk-camp.dk

Se oversigten over bankerne/hæveautomaterne

Med et Euro-, Visa-, Cirrus- eller Mastercard kan du hæve danske kroner i de fleste af de mange hæveautomater, der findes i tilknytning til de enkelte bankfilialer.

På automaten vil det være oplyst, hvilke kort du kan anvende. De fleste automater kan også benyttes udenfor bankernes almindelige åbningstider.
 

Her kan du leje bil på Langeland:

Lej en cykel til din ferie her: 
Cykeludlejning på Langeland

Find en af de mange gode cykelruter på øen her. 

Se listen over campingpladser på Langeland.

De danske campingpladser får tildelt mellem en til seks hele og halve stjerner for kvalitet. På campingpladser med mindst tre stjerner er der døgnbemanding. 

Læs RejseforsikringsGuiden.dk

Her finder du listen over el-ladestandere på Langeland: El-ladestandere 

Alle lystfiskere mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt fisketegn for at fiske i danske fiskevande. Fisketegnet bliver udstedt som dag-, uge- og årskort, 
og du kan blandt andet købe det på posthuse, turistbureauer og større grejforretninger overalt i Danmark.

Du kan også købe og forny fisketegn på hjemmesiden fisketegn.dk

Prisen for et dagkort 40 kr., for et ugekort kr. 130 kr. og for et årskort 185 kr.   

Fiskekort 

For det meste er fiskeretten i søer og vandløb privat, men den bliver tit lejet ud til lokale lystfiskerforeninger. 
Hvis du ønsker at fiske sådanne steder, skal du, udover det obligatoriske fisketegn, også købe et specielt fiskekort til det pågældende fiskevand. 
Fiskekort bliver typisk udstedt som dag-, weekend-, uge- og årskort.


Du kan blandt andet købe dit fiskekort på hjemmesiderne danskfiskekort.dk og fiskekort.dk, hvor du også kan se gældende priser og de enkelte fiskevandes beliggenhed.
Hvis du fisker i en af de såkaldte put and take-søer, skal du hverken have fisketegn eller fiskekort, men betaler i stedet et gebyr for at fiske. 

 

Hvor må du fiske:

Der er fri fiskeri ved havet og ved kysterne, hvis du har et fisketegn, mens du kun må fiske i vandløb og søer, hvis du enten har tilladelse fra lodsejeren, eller har købt et fiskekort.

Udover fiskekortet skal du også have det obligatoriske fisketegn. Mange steder har lokale lystfiskerforeninger lejet retten til at fiske i vandløb og søer.

Hvis det er tilfældet, vil der som regel stå et skilt, der fortæller, at fiskeri er forbudt.

Fra Rudkøbing går følgende færgeruter:
Til Ærø - Ærøexpressen
Til Strynø Strynøfærgen. 

Fra Spodsbjerg kan du tage Langelandslinjen til Tårs på Lolland.

Vi har samlet de lokale tilbud her: langeland.dk/god-adgang

På godadgang.dk kan du tjekke tilgængeligheden på danske turistattraktioner, overnatningssteder og lign. 

Strande med god adgang 

Drejet, Spodsbjerg, Emmerbølle Strand, Lohals Strand og Ristinge Strand. 

God adgang til naturen

Find information om ture med god adgang ved Rudkøbing Fredskov og Gulstav Mose på Sydlangeland på naturstyrelsen.dk.

Skadestue: 

Den tætteste skadestue er i Svendborg - OUH, Svendborg Sygehus, Valdemarsgade 53, 5700 Svendborg
(Ved skadestuen).
 

Dine rettigheder:

Du har ret til gratis akut behandling på hospital eller skadestue i tilfælde af pludselig sygdom, ulykkestilfælde eller pludselig forværring af kronisk lidelse under dit ophold i Danmark. 

Retten til behandling ophører, når du kan tåle at blive transporteret til dit hjemland, og eventuel hjemtransport sker for egen regning. 

Det er i alle tilfælde en forudsætning for at få gratis behandling, at patienten ikke er kommet til Danmark for at blive behandlet. 

Hvis du mister din bagage eller andet under dit ophold i Danmark, kan du henvende dig til det lokale hittegodskontor. Du kan finde en liste over hittegodskontorer her

Har du mistet bagage eller andet under din transport til eller i Danmark, skal du henvende dig til den transportør, du har anvendt. 

For ting, du har mistet i toget, kan du læse mere her

For ting, du har mistet i Københavns Lufthavn, kan du læse mere her

Du kan få lægehjælp overalt i landet ved henvendelse til nærmeste praktiserende læge, der har overenskomst med sygesikringen, i dennes konsultationstid. Får du akut behov for lægehjælp uden for åbningstiden, kan du kontakte lægevagten

Lægevagten - 70 11 07 07:

Hvis du kommer til skade eller pludseligt bliver syg, kan du ringe til lægevagten på 70 11 07 07 for at tale med en læge. 
Lægevagten har åbent hverdage kl. 16.00-08.00 samt lørdage, søn- og helligdage hele døgnet.
 

Dine rettigheder:

Hvis du er dækket af den offentlige sygesikring i et andet EØS-land (dvs. EU-landene samt Island, Norge og Liechtenstein) eller Schweiz, har du ret til de sundhedsydelser, som bliver nødvendige under opholdet i Danmark. 

Får du brug for akut tandlægebehandling, kan en hvilken som helst tandlæge, der har overenskomst med sygesikringen, kontaktes. Det lokale turistbureau kan også hjælpe med at finde en lokal tandlæge akut. 

Udenfor normal konsultationstid kan du kontakte Tandlægevagten. Du kan finde nærmeste tandlæge/tandlægevagt her

Tandlæger på Langeland: 

Tandlægerne på torvet 

Torvet 2, 1. sal. th 5900 Rudkøbing +45 62 51 19 44  

Klinikhuset Klitgård 

www.klinikhuset-klitgaard.dk 

Havnegade 98 5900 Rudkøbing, +45 62 51 20 40 

Tandlæge Henning L. Fornitz 

www.tand-doctor.dk 

Hovedgaden 3 5932 Humble, +45 62 57 10 20 

Tandlæge Anders Wulff-Jørgensen ApS 

Ramsherred 25 5900 Rudkøbing +45 62 22 11 55  

  

Tandlægevagten 

Hvis du har behov for en tandlæge uden for normale åbningstider, så er der i Odense og på Fyn lavet en tandlægevagtordning. Tandlægevagtordningen har kun åbent i weekender og på helligdage. 

Ring til tandlægevagten på telefon +45 99 44 08 09.

Tandlægevagten drives efter den almindelige sygesikringsoverenskomst. Det vil sige, at der opkræves den normale egenbetaling, plus et ekstra tillæg for behandling uden for almindelig arbejdstid. Der vil dog minimum være en egenbetaling på følgende beløb: 

  • Lørdage: 760 kr. 

  • Søn- og helligdage: 1013 kr. 

  • Jule- og nytårsaftensdag: 760 kr. 

Læs mere her (kun på dansk): Tandlægevagten i Odense. 

Med mere end 350 lystbådehavne er der aldrig langt til næste havn på en sejlerferie i Danmark. Der er havne i alle kategorier, fra små stemningsfyldte havne til store moderne marinaer. Småhavnene finder du især på de små øer, mens de større havne især koncentrerer sig i og omkring byerne langs den jyske østkyst samt på Sjælland og Fyn.    

Faciliteter 

Udvalget af faciliteter afhænger af havnens størrelse, men alle tilbyder faciliteter som vand, strøm, toiletter og bad. 

Frihavnsordningen 

Er du medlem af en sejlklub, der er tilsluttet Frihavnsordningen, har du mulighed for at ligge frit i andre havne, der er tilsluttet ordningen. Der er ca. 150 danske samt en række svenske, norske og tyske havne med i ordningen. 

Du kan læse mere om Frihavnsordningen her

Detektorafsøgning på arealer med offentlig adgang, såsom skove og strande, er i udgangspunktet ikke tilladt, jf. "Bekendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen" §28 stk. 10 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/852.

Baggrunden er at på de udyrkede arealer er der ikke nogen akut trussel mod den løse kulturarv dvs. metalgenstande, lerkarskår, flintredskaber mv., på samme måde som det er tilfældet på dyrket mark. Det er et grundprincip i museumsloven, at fortidsminder ikke skal ødelægges, hvis det kan undgås - og intentionen er således, at genstande skal blive liggende i jorden, hvis der ikke er en direkte trussel mod dem.

For information om brug af metaldetektor på privat ejede områder, herunder opdyrket mark, læs mere på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside: https://slks.dk/metaldetektor

For vejledninger til brugere af metaldetektor på Langeland, læs mere på Harja's hjemmeside: http://harja.dk/vare-kategori/museernes-vejledninger/

Her finder du en liste over steder hvor du kan slå dit eget telt op. 

Sov i telt

Standsning og parkering er som hovedregel tilladt i højre side af vejen, men forbudt på hoved- og motorveje. Desuden er parkering bl.a. forbudt: 

  • hvor der er fuldtoptrukne midterlinjer, og afstanden fra afmærkningen til bilen er under 3 meter  

  • mindre end 5 meter før et fodgængerfelt eller ved cykelstiudmunding samt 10 meter før et vejkryds 

  • på cykelstier og i fodgængerovergange  

  • ved busstoppesteder hvor kantstenen er malet gul, eller, hvis dette ikke er tilfældet, indenfor en afstand af 12 meter fra et busstopskilt 

Ved parkering-forbudt-skiltning kan der på en undertavle være angivet et tidsrum, hvor tidsbegrænset parkering er tilladt. Tidsangivelse anført med sort eller hvidt gælder for hverdage undtagen lørdage, klokkeslæt anført i parentes gælder for lørdage, og klokkeslæt anført med rødt gælder for søn- og helligdage. 

Ved ulovlig parkering skal du betale en bøde. Bøden kan opkræves på stedet. Politiet kan endvidere fjerne en ulovlig parkeret bil. Parkeringsskiver er obligatoriske, hvor tidsbegrænset parkering er tilladt. 

Du kan læse mere om parkeringsregler på FDM.dk

Skal du have sendt dit postkort, kan du finde postkasser her:

Rudkøbing 

Tranekær 

Humble 

Bagenkop

Strynø

I Rudkøbing er der mange parkeringspladser. Se en liste nedenfor. 

Havnepladsen: Ubegrænset

Engdraget: 4 timer

Grønnegården: 2 og 24 timer

Biblioteksgården: 2 timer

Centralgården: 2 timer

Strandlystvej: Ubegrænset

Sommerfuglen er blevet et symbol på og hyldest til opdageren af elektromagnetismen og bysbarnet H.C Ørsted.

Læs mere om sommerfuglene her.

Find Langelandske strande med blåt flag her.

Danmark har 240 strande med blåt flag. Det blå flag betyder, at de hygiejniske og miljømæssige forhold er i orden på strandene. Det blå flag bliver uddelt af den internationale organisation FEE (Foundation for Environmental Education), og når en strand får et blåt flag, bliver det et populært besøgssted. På dette kort kan du se alle de danske strande, der har fået tildelt det blå flag

Tag din hund med på strande med blåt flag 

Danmark har altid tilladt hunde på sine strande. Den internationale Blå Flag organisation anbefaler, at lande ikke giver hunde adgang til strande med blåt flag i sommerhalvårets højsæson. Danmark tillader dog hunde på sine strande hele året rundt, så længe de er i snor mellem 1. april og 30. september. Mellem 1. april og 30. september må hunde desuden kun bade frit på dybt vand, så længe vandstanden er over den daglige lavvandslinje, på strande uden blåt flag. Det er tilladt for hunde at bade ved strande med blåt flag mellem 16. september og 31. maj. 

Bemærk: I april og mellem 16.-30. september må hunde kun bade ved strande med blåt flag, hvor vandstanden er over den daglige lavvandslinje, ligesom på alle andre danske strande. 

Langelands turistbureau finder du her

Spørgsmål man ofte har

Sommerfuglen er blevet et symbol på og hyldest til opdageren af elektromagnetismen og bysbarnet H.C Ørsted.

Læs mere om sommerfuglene her.

Desværre - ingen prinsesser og prinser. Men Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig bor der med sin familie. Der er ikke adgang til slottet, da det er familiens private hjem. Slottet kan dog lejes til konferencer.

Hvis du kommer fra Fyn kan du køre over broerne, hvis du kommer fra Lolland skal du med en færge. Langelandslinjen

Det er muligt at køre offentlig transport med firmaet Fynbus. Bussen kører på hovedvejen fra nord til syd.
 

På Langeland har vi selvfølgelig altid godt vejr! Men du kan også tjekke det her www.dmi.dk eller på www.yr.no

I Danmark er der ikke fri camping og det betyder at det ikke er tilladt at overnatte på strande og parkeringspladser. Men der er masser af muligheder for at overnatte på specielle autocamperpladser (hvis man kører i en sådan) og der er mange flotte shelter og naturlejrpladser til dem der kommer på cykel eller til fods. 

I luftlinje er øen 52 km og kører du af landevejen er der ca. 60 km. På det bredeste sted er Langeland 10 km bred og samlet har øen et areal på 284 km2. Langeland har 152 km kystlinje.

Det er altid en god ide at spørge restauranten inden man medbringer sin firbenede ven. Nogen restauranter tillader ikke hunde, bl.a. af hensyn til folk med allergi.

Nej, desværre. Af hensyn til hestene er hundene desværre nød til at blive hjemme når du besøger området med hestene. Det er dog muligt at gå tur uden for indhegningen med din hund. LÆS OM OMRÅDET

Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Det skyldes, at hunden kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr og til gene for andre friluftsgæster.
I sommerhalvåret, fra april til og med september, skal hunde være i snor på stranden. I vinterhalvåret, fra oktober til og med marts, må du gerne lade din hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade.
På en del strande er det helt forbudt at medtage hunde – læg derfor altid mærke til en evt. lokal skiltning.

Nej, og man skal heller ikke forsøge. Hestene er vilde, og det betyder at førerhingsten og førerhoppen vil forsøge at forsvare deres flok. Hold en afstand til flokken på min 50 m. Hestene er dog vant til at der er mennesker i området.

Dette er en af de oplysninger, vi ikke videregiver. Den enkle grund er, at vi er meget glade for vores havørne. Havørnene ønsker fred omkring deres rede, og det synes vi de skal have.

I 1804 skrev Adam Oehlenschläger et digt, hvor han sammenligner Langeland med en "smekker Green af den store, danske Rosenhække, i Vandet ligger fastnet ved en Steen".

Oehlenschläger skrev digtsamlingen "Langelandsrejse", hvori disse strofer findes. For ham var det en katastrofe at skulle forlade Langeland...

Det var i øvrigt også her på øen, at Oehlenschläger blev inspireret til nationalsangen "Der er et yndigt land".

Flere Spørgsmål?

Måske fandt du svar her, og hvis ikke, kan du altid ringe til os på +45 20 130 250 eller skrive på visit@langelandkommune.dk
Vi ved ikke alt - men vi ved rigtigt meget!

Nyheder fra VisitLangeland

To balletdanser med publikum bag sig

Læs de seneste nyheder her

Foto: Jon Spangsvig

Del dine langelandske øjeblikke: