©  Foto:

Strynø Mølle

Oplev den oprindelige hollandske mølle fra 1832 flot beliggende ud til vandet. 

Strynø Mølle ligger på øens vestside over for Strynø Kalv lige ved en anløbsbro.

Historie

Indtil 1832 har der ingen mølle været på Strynø.
Det år fik greven på Langeland den fornødne tilladelse fra kongen til at lade opføre en mølle på øen.

Møllen er opført af møllebygger Mads Jørgensen fra Ærø, som fik lov til at opføre den under kontrakt med grevskabet på Tranekær Slot. Den oprindelige hollandske mølle, står stadig i dag. Oprindeligt var den sandsynligvis, som de fleste andre møller, beklædt med strå eller rør. I dag er møllen beklædt med tagpap.

Med den tætte forbindelse fra mølle til hav er bønder fra de andre øer kommet sejlende hertil med deres korn. Under isvintre kom bønderne kørende helt fra Birkholm til Strynø Mølle.

Vandets nærhed har givet problemer

Der var lidt uenighed om hvor møllen oprindelig skulle placeres, men Mads Jørgensen insisterede på at den skulle ligge helt ned til vandet. Dette kan han senere have kommet til at fortryde. I 1872 kom Strynø mølle under vand, da en stormflod skyllede ind over meget af Syddanmark. Igen under en stormflod i 1904 blev møllegården oversvømmet. Derfor flyttede mølleren gården længere ind i land til det sted, hvor møllegården nu ligger. Det hus, der ligger ved siden af møllen, var før i tiden betydeligt større. Det var her mølleren boede til 1904.

Kilde: "Møller og Møllefolk på Langeland" - Langelands Museum