skip_to_main_content
©  Foto:

Skovsgaard Mølle

Flot restaureret mølle med vel bevaret inventar.

I 1904 blev der, efter en brand, genopført en mølle ved siden af den gamle møllegård fra 1830, begge bygninger er fredet. Skovgaard Mølle er speciel, idet den har en løgformet hat og sigterne er anbragt over kværneloftet og ikke nederst i møllen, som på de fleste andre møller. Møllen er restaureret og mølleinventaret er bevaret og funktionsdygtigt, hvilket betyder at der bliver malet økologisk korn fra Skovsgaard. Møllen hører under herregården Skovsgaard, som det også er muligt at besøge.