skip_to_main_content
Marker og træer foran Lidelse Kirke

Kirker med god adgang

Kirkene på Langeland kan også besøges i kørestol, dog med nogle begrænsninger.

Hou kirke, Houvej 30a, 5953 Tranekær.
Der er et trin ind til kirken på 25 cm samt et dørtrin på 6 cm. Foran indgangen er der belagt med brosten, og der er småsten ved selve indgangen til kirkegården. Her anbefales det at have en rampe med, hvis man kommer med en el-kørestol. Ankommer man i manuel kørestol anbefales det at have en hjælper med.

Stoense kirke, Stoensevej 22a, 5953 Tranekær.
Har et ydre trin på 5 cm og der er et dørtrin på 3 cm. En jerndør med en kant på 3 cm danner indgangen. Arealet er belagt med et tykt lag småsten. Desuden er der en lille stejl opkørsel, hvorfor en hjælper anbefales, hvis ikke man er selvhjulpen. Det er nødvendigt med en medbragt rampe, hvis man kommer i en el-kørestol.

Snøde kirke, Snødevej 53a, 5953 Tranekær.
Ikke egnet til kørestolebrugere, da der er 20 trin op til Kirken.

Bøstrup kirke, Bøstrupvej 39, 5953 Tranekær.
Der er et trin ind til kirken på 4 cm og et dørtrin på 2 cm. Indgangen er belagt med brosten, og der er en stejl opkørsel som er belagt med småsten. Det anbefales at have en hjælper med til kørestole og rollatorer.

Tranekær kirke, Slotsgade 25, 5953 Tranekær.
Indgangen er belagt med småsten og er en smule stejl. Der er tre trappetrin op til selve kirken. Hvis man ikke er meget selvhjulpen, anbefales det at have en hjælper med, hvis man vil ind på kirkegården.

Tullebølle kirke, Bygaden 68a, 5953 Tranekær.
Ligger på en lille opkørsel belagt med brosten. Kirken har et dørtrin på 5 cm, som kan passeres af manuel kørestol og el-kørestol (som kan klare kanten).

Simmerbølle kirke, Nordre Landevej 63, 5900 Rudkøbing.
Kan bruges af manuel kørestol, og nogle el-kørestole; ellers anbefales det at have en rampe med, grundet trin på 8 cm samt et dørtrin på 5 cm. Er man ikke godt selvhjulpen, anbefales det at have en hjælper med, da der ligger et tungt lag småsten, som kan være svære at køre i med de små forhjul. Der er 2 indgange til kirkegården.

Rudkøbing kirke, Kirkepladsen 1, 5900 Rudkøbing.
Niveaufri adgang med brosten foran indgangen.

Sct. Bendt kapel, Brogade 14, 5900 Rudkøbing.
Har et trin på 10 cm, samt et dørtrin på 5 cm. Kan bruges af manuel kørestol, ellers anbefales det, at have en hjælper med, hvis ikke man har gode armkræfter. Kommer man med en el stol, anbefales det at have en rampe med, hvis ikke stolen kan passere højden.

Strynø kirke, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing.
Har et trin på 10 cm. Kirken har dog en rampe, som står lige indenfor. Arealet er belagt med lag småsten; varierende i tykkelsen af underlaget. Er man ikke meget selvhjulpen, vil det være godt at have en hjælper med.

Skrøbelev kirke, Skrøbelev Hedevej 6, 5900 Rudkøbing.
Indgangen er en smule stejl, og har en låge. Arealet er belagt med tyndt lag småsten, som kræver gode armkræfter at køre i. Det anbefales at have en hjælper med, hvis ikke man har gode armkræfter. Der er 2 indgange med 10 cm trin som kan tilgås af manuel kørestol, hvis har en hjælper med. Kommer man med en el-stol, anbefales det at have en rampe med som sikkerhed, fordi ikke alle el- stole kan køre op over.

Longelse kirke, Spodsbjergvej 271, 5900 Rudkøbing.
Har et stort trappetrin, som ikke vil kunne passeres med en el-kørestol uden medbragt rampe. Kommer man i en manuel kørestol, skal man have en hjælper med til at trække stolen op over trinnet. Arealet er belagt med småsten, og bakken kan være lidt stejl at køre på. Hjælper anbefales, hvis ikke man har gode armkræfter.

Fuglsbølle kirke, Herslevvej 20, 5900 Rudkøbing.
Her er 3 trappetrin op, men det vil være muligt at kunne komme ind og kigge, da kirken har en rampe som kan lægges ud i graverens arbejdstid: Onsdag, torsdag og fredag formiddag. Arealet er belagt med småsten som kan være svære at køre i med en kørestol. Er du ikke meget selvhjulpen, anbefales det at have en hjælper med.

Lindelse kirke, Langegade 2a, 5900 Rudkøbing.
Der er 6 trappetrin op, og arealet er meget stejlt at køre på, men det er muligt at komme ind på kirkegården fra den anden side. Her er arealet belagt med brosten, dog stadig en smule stejlt. Hvis ikke man er godt selvhjulpen, anbefales det at have en hjælper med.

Kædeby kapel, Langøvej 8, 5900 Rudkøbing.
Vil ikke kunne bruges af personer i kørestole eller el-kørestole. Er du rollatorbruger, kræver det at man kan gå relativt ubesværet, da man ellers kan falde: Der er 2 trin op ved kirken, og yderligere 5 ude foran.

Humble kirke, Brandsbyvej 1a, 5932 Humble.
Man vil ikke kunne færdes på kirkegården uden en hjælper. Kirkegården har en meget stejl bakke, og er belagt med småsten, som vil være svære at køre i for kørestole. Der er desuden 10 trappetrin op til kirken.

Ristinge kirke, Ristingevej 108, 5932 Humble.
Vil kunne bruges af kørestole da der kun er et trin på godt 4 cm. Dette vil kunne passeres af flere brugere af manuelkørestol. Det anbefales at have en lille rampe med, hvis man kommer i el- kørestol. Dørene er temmelig tunge, og man er nødt til at skulle åbne dem begge op, for at komme ind med en bred kørestol. Det ville være en god ide at ringe i forvejen for at forhøre sig om hvorvidt kirken er åben. Dette fordi det ikke er muligt at nå op og åbne døren, hvis man er alene i kørestol.

Fodslette kirke, Sønderskovvej 13, 5932 Humble.
En kirke med 2 indgange: Ved den ene indgang er der 4 trappetrin, imens den anden er helt niveaufri. Kirkegården har en tyk belægning med småsten, så hvis ikke man er meget selvhjulpen, anbefales det at have en hjælper med. Ved kirkedøren er der 2 trappetrin op, samt et dørtrin på 5 cm. Kommer man med en el-kørestol, vil det være en god ide at have en rampe med. En manuel kørestol kan trækkes ind, hvis man har en hjælper med.

Tryggelev kirke, Tryggelev 27, 5932 Humble.
Har 3 indgange til kirkegården, hvoraf 2 har flere trin, imens den sidste blot har 2 trin i 3 cm højde. Desuden er der en ”forbinder” mellem de 2 trin på 1 meter. Dette betyder at man kan komme over med en kørestol. Kirkegården er belagt med et tyk lag småsten. Er man ikke meget selvhjulpen, anbefales det at have en hjælper med, hvis man vil rundt på kirkegården. Det er ikke muligt at komme ind i kirken med en kørestol/rollator, da der er 17 trin op.

Magleby kirke, Kirkeby 18, 5935 Bagenkop. Kirken har en stejl opkørsel som er belagt med et tykt lag småsten, hvorfor det anbefales at have en hjælper med. Der er niveaufri adgang til kirken, dog med brosten ved indgangspartiet.

Bagenkop kirke, Kirkevej 9a, 5935 Bagenkop. En kirke beliggende på en høj med udsigt til Bagenkop havn. Kirken har et trin på 35 cm, samt et dørtrin på 4 cm, så her anbefales det at have en hjælper med, hvis man kommer i manuel kørestol. Hvis man kommer med en el-kørestol, anbefales det at have en rampe med. Hvis man vil besøge kirkegården, skal man være opmærksom på, at der ligger et tykt lag småsten. Hvis ikke man er meget selvhjulpen i manuel kørestol anbefales det at have en hjælper med.