Gå til indhold
Stjernehimmel ved Dovns Klint
4-5 november 2022

Lys i Mørket

Stjernehimmel ved Lindelse Mølle på Sydlangeland

En hyldest af vores unikke mørke nattehimmel.
Fra nord til syd tænder Langeland "Lys i Mørket" ved en lang række events, kulturarrangementer og oplevelser på steder der normalt er lukket for offentligheden.

Lys i Mørket 2021

I weekenden 5.-6. november 2021 trodsede flere end 1.500 personer den friske november blæst og søgte ud i mørket efter oplevelser på Langeland og på Strynø.

Ildshow i Hine anlæg i Rudkøbing

Fredag 5/11-21

Lys i Mørket på efterskolen i Magleby

Lørdag 6/11-21

Sang og musik på Musikefterskolen i Humble

Musik & sang

På Skovsgaard Gods kunne de besøgende med VR briller opleve Insektskoven

Digitale oplevelser

Musik og vandring i Stengade Skov til Lys i Mørket 2021

Musik i skoven

Lys i vinduerne på Tranekær Slot
Keldsnor Fyr til Lys i Mørket 2021

Lys i fyrtårnet

Vandtårnet i Rudkøbing var åbent for besøgende i anledning af Lys i Mørket 2021

Tur i vandtårnet

Ildshow lavet af eleverne på Langelands Efterskole

Ildshow

Restaurant Generalen i Tranekær serverede en særlig "Lys i Mørket menu"
Jættestuen i Hulbjerg var oplyst til Lys i Mørket

Ind i fortiden

Lindelse Mølle til Lys i Mørket 2021

Besøg i møllen

Lys over Strynø

Åbent hus på Besøgsbigården i Tranekær
Lys i mørke

Lys i mørket på 5 danske øer
Udover på Langeland kan du også opleve spændende mørkeevents på Ærø, Fanø, Læsø og Samsø den første weekend i november.
"Lys i mørket" på 5 danske øer

Projektet "Lys i mørket" er støttet af:

Ø-strøm

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne

Erhvervsfremmebestyrelse

Langeland Kommune

Har du spørgsmål til Lys i Mørket kan du kontakte Mads Hansen fra VisitLangeland på 2047 8483 eller visit@langelandkommune.dk.