Tranekær Slot

Historie
Tranekær Slot ejes af familien Ahlefeldt-Laurvig og er det ældste beboede hus i Danmark. Slægten Ahlefeldt-Laurvig kom til slottet i 1659 som en del af en medgift ved et bryllup mellem Margrethe Dorothea Rantzau, datter af Christian Rantzau og Frederik Ahlefeldt.
I 1672 ophøjedes Frederik Ahlefeldt  i den danske grevestand. Han samlede Tranekær og sine andre besiddelser til at danne Grevskabet Langeland.

Tranekær i dag
Tranekær Gods er i dag en moderne land- og skovbrugsvirksomhed på 1.733 hektar. Landbruget drives traditionelt med produktion af korn og frø-afgrøder. Inklusive forpagtning og pasningsaftale dyrkes der afgrøder på 1.075 hektar og på 289 hektar er der diverse miljøgræsaftaler, biotopplaner til vildtet m.m. Skoven drives som traditionelt skovbrug. Det er muligt at leje sig ind på slottet i forbindelse med møder, konferencer og firmamiddage, hvor det også er muligt at overnatte.

Besøg Slottet
Om sommeren åbnes slottet for alle ved guidede ture sidst i juli. Her er der rig mulighed for at få et indblik i slægtens spændende historie, samt ved selvsyn at se, hvad det vil sige at bo i en gammel borg med vægge der er op til 1 m tykke. www.tranekaergods.dk

Del denne side

Opdateret af:

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland info@langeland.dk
 

Kontakt

Adresse

Slotsgade 84
5953 Tranekær

Fakta

  • Faciliteter

    • Parkeringsplads for busser
  • Klassifikation

    • Johanneskors

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 10.854012
Latitude : 54.999614