Hatbakker på Sydlangeland

Hatbakker på Langeland

Foto: VisitLangeland

Oplev Langelands unikke hatbakker - skabt under sidste istid

Lange, lige rækker af små, runde bakker pryder landskabet på Langeland, og det er faktisk det eneste sted i Danmark, man kan se den type landskab så fint repræsenteret. Der er nemlig over 1000 styk, alle sammen produceret af en gletsjer, der valgte at parkere lige netop her.

Illustration af hatbakker

Foto:VisitLangeland

Langelands landskab er grundlæggende skabt under sidste istid af en gletsjer (Bælthav Isstrømmen) som for cirka 17.000 år siden gled hen over det østlige Danmark. Hatbakkerne er ”sået” i otte-ti parallelle rækker i nord-sydgående retning, tydeligst markeret inde på midten af øen. Rækkerne passer med israndens orientering. Derfor antager man, at de må være dannet i forbindelse med isranden, men det er stadig lidt af en gåde for geologerne, hvordan det helt præcist gik til.

Illustration af tilblivelse af hatbakker

Foto:VisitLangeland

En teori for dannelsen af hatbakkerne er, at der i et net af sprækker langs isens rand, opstod søer af smeltevand oven på isen, da den smeltede. I søerne blev der aflejret jord, sand og sten og da isen smeltede helt bort, stod materialerne tilbage som det, vi i dag betegner som hatformede bakker. Næsten alle Langelands hatbakker har navne, som ender på bjerg eller banke, eller de kan have navn efter deres anvendelse, såsom Iskælderbanke ved Tranekær, som blev brugt som iskælder til Tranekær Slot.

Illustration: Forskellige hatbakker

Foto:VisitLangeland

Hatbakker opleves forskelligt, alt efter om de er bevoksede, og hvordan bevoksningen er placeret. På den nordlige del af Langeland er der flest hatbakker, der er træbeklædte, så her ses hatbakkerne ikke lige så tydeligt, som på den sydlige del af øen.

Illustration: Kystnære hatbakker

Foto:VisitLangeland

De kystnære hatbakker er med tiden blevet delvist ædt af havets bølger, så man kan se direkte ind i deres indre og dermed se den særlige lagopdeling.

Illustration: Anvendelse af hatbakker

Foto:VisitLangeland

Hatbakkerne har været brugt til forskellige formål; nogle er opdyrkede, nogle er blevet brugt til særlige bygningsværker og andre er blevet udhulet og brugt som iskældre. Andre igen er forsvundet med tiden, da man har brugt dem som grusgrave.

Bliv Hatbakke Erobrer

Prøv kræfter med Hatbakkerne og få det særlig HATBAKKE EROBRER! badge.

Vi har udvalgt 8 særlige hatbakke-udfordringer til dig,som alle giver forskellige hatbakke-point. Hvis du opnår de magiske 100-hatbakke-point får du det eftertragtede Hatbakke Erobrer! Badge. 

Læs mere

kort over de 8 udvalgte hatbakke-udfordringer
Foto: VisitLangeland