Litteratur i landskbet
Kornmarker på Langeland

Litteraturen i Landskabet

Foto:VisitLangeland&VisitFyn

I forfatternes fodspor

Mange berømte, danske forfattere har lige fra guldaldertiden og til dag haft tilknytning til Langeland. Forfatterne er blevet inspireret af naturen, historien, traditionerne og livet på øen.

Nogle har boet på Langeland. Andre er kommet til Langeland på besøg, igen og igen. 

Vi har her udvalgt 44 skønlitterære forfattere, der alle har sat spor eller skrevet om Langeland - se dem her

I forfatternes fodspor

”Litteraturen i landskabet” sætter fokus på tre udvalgte forfattere med tilknytning til Langeland: Frank Jæger, Vagn Lundbye og Merete Pryds Helle. 

Til hver af de tre forfatter er der tilknyttet gåtur. Du vælger selv, om du vil lytte til fortællingerne, der er knyttet til den specifikke forfatter, i ét stræk. Eller om du vil høre podcasten, mens du går turen i forfatterens fodspor. 

Vagn Lundbye - Rudkøbing

Vagn Lundbye boede i mange år i Bymøllen i Rudkøbing og var aktiv i lokalsamfundet. Han skrev med stor kærlighed til natur, oprindelige folk og kras kritik af en naturødelæggende vestlig kultur 

Frank Jæger - Tranekær

Livet og landskabet i og omkring Tranekær har bidraget vitalt til Frank Jægers forfatterskabet, da han boede her fra 1954 til 1970. Her fandt han arbejdsro til at skrive digte, radiospil, noveller og essays 

Lyt med her →

Foto: VisitLangeland

Merete Pryds Helle - Østerskov

Merete Pryds Helles familiekrønike Folkets skønhed foregår delvist på Sydlangeland i 1930’erne blandt husmænd og fiskere. Det forarmede miljø oplyses glimtvis med særegne, naturpoetiske billeder. Hovedpersonen Maries fattige barndomshjem lå nær ved Østerskov Strand 

Forfatternes tilknytning til Langeland

Få inspiration til din næste læseoplevelse. Tag på litterær vandring i forfatternes fodspor på Langeland.

Herunder kan du læse om 18 udvalgte forfatteres tilknytning til Langeland. 

Find flere på det litterære Langelands kort.

Det romantiske landskab syd for Rudkøbing har Adam Oehlenschläger skrevet om i digtet "Faareveile" i digtsamlingen Langelandreise i Sommeren 1804: "Hvor Bøgeskoven slipper,/ Hist, paa den grønne Jord,/ Hvor tørstig Faaret tripper,/ Ned mod den lille Fiord,/ Hvor Ingen meer kan seile,/ Et gammelt Taarn man seer;/ Det kaldes Faareveile,/ Thi det mod Veilen leer."

Sted: Faarevejle 

Agnes Henningsen kom som barn på Søvertorp, hvor hendes familie boede. Som voksen kom hun især til Rudkøbing, da hendes søster blev gift med apoteker Bauer.

""Let gang på jorden"" er titlen på en af hendes erindringsbøger. Ifølge forfatteren er det et langelandsk udtryk, som man ønskede hinanden ved afsked.

Sted: Søvertorp

Anika Eibe bor i Rudkøbing og skriver ungdomsromaner i den socialrealistiske genre. De kunne godt udspille sig omkring Rudkøbing Ungdomsklub. Det handler om alt det svære med mobning, perfektionisme, venskaber, kærester. Er du okay, Fie? Er du okay, Matthias? Er du okay, Maja? Er du okay ... ?

Sted: Rudkøbing

I den nedlagte jernbanestation i Tryggelev bor den flittige forfatter og oversætter Arne Herløv Petersen. Selvbiografi, socialistisk realisme, satire og sciencefiction indgår i forfatterskabet. Det gør Langeland også i  romanerne Simmer og De tre aber.

Sted: Tryggelev 

Bodil Steensen-Leth bor på slægtsgården Steensgård og har skrevet flere historiske romaner. I romanen Stenen og lyset fortælles om kamp mellem kristendom og hedenskab på Langeland i 1100-tallet.

Sted: Steensgård

Kong Humbles Grav er Langelands største langdysse. Med afsæt i Saxo Grammaticus' beretning om Humble, der var far til sagnkongen Dan, har Ebbe Kløvedal Reich i sine Danmarksfortællinger skrevet om Langeland og lovsigemanden Humble med den brede og milde røst, som indkaldte til Tinge på dette sted. 

Hør mere om Kong Humbles Grav i podcastet "Lyden af Kong Humble"

Sted: Kong Humbles Grav

"Den langelandske måne ... den havde øens tone" er strofer fra Frank Jægers lysende lyrik. Livet og landskabet i og omkring Tranekær har bidraget vitalt til forfatterskabet, da han boede her fra 1954 til 1970. Her fandt han arbejdsro til at skrive digte, radiospil, noveller og essays og til at dyrke sin yndlingsbeskæftigelse, "lågehængeriet". 

Sted: Tranekær

H. C. Ørsted blev født i apoteket ved Gåsetorvet. Han opdagede elektromagnetismen i 1820, fornyede det danske sprog og bidrog til Guldaldertidens tanker om "Ånden i Naturen". H. C. Ørsted opmuntrede unge H. C. Andersen ved at sige, at hans eventyr ville gøre ham udødelig.

Sted: Rudkøbing, Gåsetorvet

Heidi Kølle Andersen har skrevet hjemstavnsfortællingen Døden kommer med ål. Romanen er krydret med langelandsk dialekt og handler om en fiskerfamilie i Bagenkop i 1970’erne, hvor hverdagslivet er præget af farens tiltagende druk. 

Sted: Bagenkop

Skovsgaards sidste ejer var frøken Ellen Fuglede. Hun var opvokset på Skovsgaard som enebarn og med sin fraskilte mors mistro til mænd. Ellen blev aldrig gift, omgav sig med katte og testamenterede sit gods til fredning og naturbevarelse. I romanen I ravnens skygge, har Henni Starup digtet om frøken Fugledes skæbne.

Sted: Skovsgaard Gods

Måske blinker du af ved Drejet i Spodsbjerg, parkerer helt nede ved stranden og går en kilometer langs vandet, mens store skyer ligger på langs ad øen. Og måske tænker du: Det minder da om en scene fra Jesper Wung-Sungs roman Men. Så har du ret. For noget af fortællingen foregår lige her i området, hvor forfatteren har sit skrivested.

Sted: Spodsbjerg

Henninge og den landlige bondeidyl heromkring er fødested for Johannes Anker Larsen. Han blev berømt med den religiøse roman De vises sten fra 1923, hvori en række personer søger efter livsgåden. Forfatteren er blevet kaldt "den glemte mystiker", en slags zenbuddhist forklædt som Morten Korch.

Sted: Henninge

Johannes Møllehave har i mange år haft fritidshus på Langeland, hvor han skrev bøger og klummer til lokalavisen Øboen. Møllehave opholdt sig de sidste år i Bøstrup Præstegård, hvor der blev holdt litterære saloner. Præstegården kaldes derfor også "Møllehavehuset".  

Sted: Bøstrup

Tag en Time Out i Sønder Longelse. I Klaus Rifbjergs digtsamling Time Out har forfatteren blandt andet været på erindringsrejse på Langeland: ”Længslen var lang i Longelse / Efter ikke at punktere / I en tid hvor dækslapper / Var ligeså almindelige / Som kærlighed var uopnåelig”.

Sted: Sønder Longelse

Lotte Inuk bor i dag på Strynø, hvor hendes slægt kommer fra. Hun har også boet i Nuuk, derfor efternavnet Inuk. Den drømmende verden i det famlende felt mellem barn og voksen spiller en særlig rolle i hendes forfatterskab.

Sted: Strynø

Merete Pryds Helles familiekrønike Folkets skønhed foregår delvist på Sydlangeland i 1930’erne blandt husmænd og fiskere. Det forarmede miljø oplyses glimtvis med særegne, naturpoetiske billeder. Hovedpersonen Maries fattige barndomshjem lå nær ved Østerskov Strand, hvor ”Havets skæl glitrede i bølgerne …”

Tag på vandring med Folkets skønhed

Sted: Østerskov Strand
 

Grundtvig var som ung teolog huslærer på herregården Egeløkke fra 1805 til 1808 og blev forelsket i husets unge frue, Constance. Den ulykkelige kærlighed skærpede den unge forfatters digteriske pen, blandet andet i bekendelsesdigtet "Strandbakken ved Egeløkke".

Sted: Egeløkke 

"At vandre på Jorden er at åbne sig for alle de flammer, som man i hverdagens bevægelser ellers ikke er opmærksom på". Sådan skriver Vagn Lundbye i Langelandsk fodrejse. Lundbye boede i mange år ved Bymøllen i Rudkøbing og var aktiv i lokalsamfundet. Han skrev med stor kærlighed til natur, oprindelige folk og kras kritik af en naturødelæggende vestlig kultur.

Sted: Rudkøbing, Bymøllen

Vil du give feedback?

Til dig, der har gået en eller flere af ruterne og/eller lyttet til en eller flere podcasts:

Vi vil gerne høre din mening om, hvordan din oplevelse har været af kombinationen af gåture, podcasts og litteratur.

Dette er første udgave, og vi vil gerne blive bedre til at formidle ture og litteratur i forening. 
Så derfor vil vi blive glade, hvis du vil bruge lidt tid på at gøre os klogere og bedre. 

Det tager 5-10 minutter at besvare spørgsmålene.

Deltag her

Litteratur i Landskabet er støttet af Slots- og kulturstyrelsen

Foto:Slots- og kulturstyrelsen