Langeland
Skovsgaard Gods på Sydlangeland

Besøg Humble

Byen hed oprindelig Humlæthwet, som er sammen­sat af humle (plantenavn) og tved (rydning) og altså betyder ”skovrydningen med humleplanter

Kortmark med aftensol

Humble har en række forretninger, kro, musik­efterskole og et aktivt foreningsliv. Byen har en sportshal med fitnesscenter og flere boldbaner. Musikefterskolen afholder mange populære arran­gementer i løbet af året som f.eks. teaterforestil linger og koncerter. Hver sommer afholder byen Kong Humble dage, hvor byens beboere konkurrerer i for­skellige sportsgrene, dagene sluttes af med en fest.

Langdyssen ved Humble med Humble Kirke i baggrunden

Lidt historie
Ud over at være en rosengren i havet er Langeland også synonym med hatbakker, herregårde, et ade­ligt slot og en kongegrav. Kongegraven, er en lang­dysse (jættestue), der bærer navnet Kong Humbles Grav. Kong Humbles Grav ligger lidt nord for den højt knejsende Humble Kirke. Langdyssen er 55 meter lang og 9 meter bred, hvilket gør den til øens største. Du kan besøge højen, som har eksisteret i 4.000 år, via en sti fra Kædeby. Fra Kong Humbles Grav er der en flot udsigt til kirken og ud over det smukke langelandske landskab.