skip_to_main_content
Skovsgaard Gods på Sydlangeland

Besøg Humble

Byen hed oprindelig Humlæthwet, som er sammen­sat af humle (plantenavn) og tved (rydning) og altså betyder ”skovrydningen med humleplanter