skip_to_main_content
Skovsgaard Gods på Sydlangeland
Skovsgaard Gods

Besøg Humble

Foto: Mette Johnsen

Byen hed oprindelig Humlæthwet, som er sammen­sat af humle (plantenavn) og tved (rydning) og altså betyder ”skovrydningen med humleplanter