skip_to_main_content
Langeland

Humble Kirke

Langelands ældste klokke fra 1430.

Kirken i korsform er Langelands største. Den er en tidligere herredskirke fra middelalderen og har også været underlagt den nærliggende herregård Skovsgaard. Under alteret findes tilmuret gravkapel for familien herfra. Kirkens to klokker er fra 1430 (Langelands ældste) og 1630. Altertavlen er fra 1863, malet af F. Storck og forestiller Thorvaldsens Kristus figur. Prædikestolen er opsat i slutningen af forrige århundrede, ejendommeligt nok i kirkens nord side. Den indeholder træ relieffer fra 1650. Kirkens orgel har 14 stemmer og er opsat i kirken i 1985.