Tilmeld din begivenhed til Åben Langeland

Tilmeld din begivenhed

Foto: VisitLangeland

Opret din begivenhed her og få den vist på Langeland.dk, visitfyn.dk, visitdenmark.dk og KultuNaut.

Alle begivenheder på Langeland eller Strynø, af lødig karakter, der henvender sig til turister.

Det er op til den enkelte virksomhed at sørge for de rette myndighedsgodkendelser, samt at overholde gældende lovgivning.

Når du bliver oprettet på Langeland.dk bliver din oplevelse, attraktion eller begivenhed oprettet i GuideDanmark, som er en fælles database vedligeholdt af VisitDenmark.

Det betyder at du blandt andet også vil blive vist på www.visitfyn.dk og www.visitdenmark.dk.

Processen for oprettelse på hjemmesiden:

1. Du udfylder formularen med de relevante oplysninger

2. Vi modtager materialet og opretter det på hjemmesiden.

3. Når siden er oprettet sender vi et link til godkendelse hos dig

4. Du bekræfter at alle oplysninger er korrekte

Tekst: 
Du skal have rettighederne til den tekst du sender til os. 

Vi forbeholder os dog ret til eventuelt at redigere i teksten, så den henvender sig til turisterne og så den passer ind i stilen og tonen generelt på hjemmesiden.


Billeder:
VisitLangeland krediterer dig eller den fotograf du angiver på de indsendte billeder. 
Vi forbeholder os muligheden for, at benytte billederne til markedsføring af Langeland på sociale medier eller i trykt materiale. I sådanne tilfælde krediterer vi altid dig eller den oplyste fotograf. 

Det er vigtigt at du som turistaktør selv sørger for at have styr på rettighederne til billederne du sender til os. 
Hvis der optræder identificerbare personer på billederne, er det dit ansvar at have samtykke fra disse personer på at billederne må benyttes.

Husk også at oprette din begivenhed på Sydfynskalenderen og visamlerenderne.dk, samt at indsende det til Fyns Amts Avis . På den måde kommer din begivenhed bredt ud og kan ramme din målgruppe bedst muligt. 

Tilmeld din begivenhed

Start her:

Send op til 5 billeder til visit@langelandkommune.dk
Det er også muligt at indsætte video.

VIGTIGT:
Ved indsendelse af billeder og video til VisitLangeland / Langeland Kommune, Erhverv, Kultur og Turisme skal oplysninger om fotograf og ophavsret oplyses.

Det er dit ansvar som aktør kun at indsende materiale som du har sikret rettighed til at vi kan benytte på vores platforme, herunder www.langeland.dk, www.visitfyn.dk, www.visitdenmark.dk m.fl. samt på vores sociale medier og i trykt materiale. Indsendes billedmateriale med identificerbare personer, er det ligeledes dit ansvar at have samtykke fra de personer der medvirker på materialet.

VisitLangeland / Langeland Kommune, Erhverv, Kultur og Turisme kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for uretmæssig brug af ophavsretligt på beskyttet billedmateriale indsendt fra aktører. Eventuelt krav stillet af tredjepart vedrørende uretmæssig brug af ophavsretligt beskyttet billedmateriale, videresendes til dig som aktør.