Oprettelse på langeland.dk

Foto: Mette Johnsen

Som turistaktør på Langeland og Strynø kan du blive vist på langeland.dk med en underside samt promovere dine begivenheder.

Vores mål er, at turistoplevelserne på Langeland og Strynø kædes bedre sammen, så turisterne får lyst til at opleve mere, blive længere og at de kommer igen

Alle oplevelser, attraktioner, begivenheder og services på Langeland eller Strynø, af lødig karakter, der henvender sig til turister.

Det er op til den enkelte virksomhed at sørge for de rette myndighedsgodkendelser, samt at overholde gældende lovgivning.

Processen for oprettelse på hjemmesiden:

1. Du udfylder formularen med de relevante oplysninger

2. Vi modtager materialet og opretter det på hjemmesiden.

3. Når siden er oprettet sender vi et link til godkendelse hos dig

4. Du bekræfter at alle oplysninger er korrekte

Når du bliver oprettet på Langeland.dk bliver din oplevelse, attraktion eller begivenhed oprettet i GuideDanmark, som er en fælles database vedligeholdt af VisitDenmark.

Det betyder at du blandt andet også vil blive vist på www.visitfyn.dk og www.visitdenmark.dk.

Hvis du har ændringer til dine produkter på Langeland.dk
kan du skrive til:

Turismemedarbejder Marie Wöldike
visit@langelandkommune.dk

Opret dig i nedenstående online formular

Eller download skemaet i Word, hvis du hellere vil sidde offline og skrive dine tekster. Send Word-dokumentet til visit@langelandkommune.dk - når du er klar.

Udfyld formular her:

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev:

Not supported: url

Send op til 5 billeder til visit@langelandkommune.dk
Det er også muligt at indsætte video.

VIGTIGT! 
Ved indsendelse af billeder og video til VisitLangeland / Langeland Kommune, Erhverv, Kultur og Turisme skal oplysninger om fotograf og ophavsret oplyses.

Det er dit ansvar som aktør kun at indsende materiale som du har sikret rettighed til at vi kan benytte på vores platforme, herunder www.langeland.dk, www.visitfyn.dk, www.visitdenmark.dk m.fl. samt på vores sociale medier og i trykt materiale. Indsendes billedmateriale med identificerbare personer, er det ligeledes dit ansvar at have samtykke fra de personer der medvirker på materialet.

VisitLangeland / Langeland Kommune, Erhverv, Kultur og Turisme kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for uretmæssig brug af ophavsretligt på beskyttet billedmateriale indsendt fra aktører. Eventuelt krav stillet af tredjepart vedrørende uretmæssig brug af ophavsretligt beskyttet billedmateriale, videresendes til dig som aktør.

Vi har brug for dig: Opret din oplevelse, attraktion, begivenhed eller service. (Det er gratis at være med)