©  Foto:

Podcast: Lyden af Vilde heste

Hvorfor har vi vilde heste på Langeland? Hør Max Dinesen fortælle om hans kollegaers, altså de vilde hestes, daglige liv og gøremål.

Lyden af vilde heste

I LYDEN AF VILDE HESTE stiller vi skarpt på exmoor ponyes oprindelse og afgræsningens formål. Hestenes passes af opsynshaver Max Dinesen der fortæller om Naturstyrelsens projekt ved Bagenkop og hvad hestenes formål egentligt er.

De vilde heste spiser græs

Aktiviteter   

Hestene er med til at pleje naturen i området og skaber en balance i de forskellige plantearter der gror her.

Hvis området ikke blev plejet af hestene eller andre kreaturer eller maskiner, så ville det gro til i tjørn og så ville vi ikke på kunne nyde at gå en tur her. Kunne du forestille dig, hvordan det så ud, hvid du stod i tjørn til knæene? Om nogle hundrede år ville det hele blive til en kæmpe skov. Hestene forebygger dette, ved at ”slå græsset”, så der kan komme lys helt ned til jordbunden, hvor en masse flotte og sjældne blomster og planter kan få lov til at gro.

Prøv at tælle hvor mange forskellige blomster du kan finde rundt på din tur – har du set dem før?

Vær opmærksom på at nogle plantearter er fredet, hvorfor de ikke må plukkes.

Du kan også gå ned til vandet og finde sten, måske du kan bygge/tegne din egen hest med utrolig runde rullesten du finder langs kysten ved Dovns klint?

Læs mere om de vilde heste