©  Foto:

Gulstav Klint

Dovns Klint og Gulstav Klint er hatbakker, som er blevet delvist "ædt" af havet.

 

Det kan du opleve:

 

Gulstav Klint er langelands sydligste udflugtsmål. Klinten på sydspidsen skaber, med sin 15 meters højde, en dramatisk overgang mellem land og hav. 
Gulstav Klint er en hatbakke som er blevet delvist ædt af havet.

 

Trækfugle

Sydlangeland ligger på en af trækfuglenes "hovedveje" mellem sommeropholdsstederne i det nordlige Skandinavien og vinterkvartererne længere mod syd. Fugle foretrækker at flyve længst muligt over land, og fra Sydlangelands spids ved Dovns Klint er der mindre end 40 km til den nordtyske kyst.

Fugletrækket opleves bedst fra fugletårnet i Gulstav Mose, Dovns Klint eller Fakkebjerg. Chancen for at se trækfugle er størst om efteråret i klart vejr, når vinden kommer fra øst eller syd.

Bruns Banke ved strandsøen Keldsnor er et godt sted at studere rastende fugle. DOF driver fuglestation med organiseret ringmærkning i både Keldsnor og Gulstav Mose.


Find rullesten på stranden

Stranden består af rullesten og egner sig ikke til at bade fra, men er meget populær blandt lystfiskere. Området har skove, fuglereservat, shelter og vilde heste. Med lidt held kan du finde kugleflint, som er flintesten, der er slidt helt runde af bølgeslaget.

 

De vilde heste

I en stor indhegning, der strækker sig fra Søgård til Gulstav, har Naturstyrelsen udsat vilde heste af racen Exmoor-pony, der får lov til at gå frit omkring med så lidt indblanding som muligt.De vilde heste er en stor attraktion for gæsterne i området.