Langeland er et af Danmarks fuglerigeste områder

Fuglereservater på Langeland

Foto: Pixabay

Langeland er et af Danmarks fuglerigeste områder. Fuglene – ikke mindst trækfuglene, elsker Langeland. Her er den varierede flora, som fugle må opleve som et paradis. For trækfuglene ligger Langeland perfekt. Især sydspidsen af Langeland.

Liste
Kort
Tryggelev og Nørreballe Nor
Foto: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

Tryggelev og Nørreballe Nor

Tryggelev Nor er et af de mest fuglerige vådområder i Danmark.

Læs mere
Gulstav Mose
Foto: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

Gulstav Mose

Naturreservat på 7ha. Over 40 arter ynglefugle er registreret i Gulstav Mose.

Læs mere
Botofte Skovmose
Foto: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

Botofte Skovmose

Her er et rigt fugleliv og du kan blandt andet se havørnen jage og hvis du er heldig høre rørdrummen.

Læs mere
Rudkøbing Vejle - oplev bynært fugleliv
Foto: Bettina Klem Andreasen

Rudkøbing Vejle - oplev bynært fugleliv

Langt op i middelalderen har man kunnet sejle ind i Vejlen og ankre op. I dag er det et smukt område som byder på et rigt fugleliv.

Læs mere
Holmsmose
Foto: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

Holmsmose

I mosen er der blandt andet lappedykkere, blishøns, hvidklire, viber og rørhøg.

Læs mere