Langelands fugle

Foto: John Rasmussen

Hjælp os med at passe på naturen når du vandrer eller er aktiv på vandet

Sårbare fuglearter

Undgå at passerer tæt forbi eller igennem yngle- eller rastelokaliteter for en række sårbare fuglearter. Langs Langelands smukke kyster og rundt i øens naturskønne landskaber, yngler og raster en række sårbare fuglearter.

  Pas på præstekraven

  Du kan møde den store præstekrave langs hele kysten af Langeland. Den yngler gerne på den øverste del af stranden, men ofte forhindrer vi mennesker præstekraven i at kunne passe på sine æg og unger. Det kan ske, når vi færdes på stranden i yngletiden, der går fra april til sensommeren . Møder du præstekraven på stranden, kan du hjælpe den ved at bevæge dig hurtigt gennem dens område, mens du holder øje med, at du ikke træder i dens godt camouflerede æg. Nogen gange vil præstekraven endda hjælpe dig på vej ved at spille syg og med hængende vinge forsøge at lokke dig ud af redeområdet.

  Præstekraven er en af Langelands sårbare fugle

  Foto:Lars Kirk

  Rørdrum i siv

  Foto:Orla Thorsager Andersen

  Rørdrum er en mellemstor hejrefugl med en gyldenbrun fjerdragt og et vingefang på 125-135 cm. Rørdrummen er sky og skjuler sig godt i den tætte rørskov. Dog er den nem at høre - endda på flere kilometers afstand i stille vejr. Hannernes kraftige og brummende territoriestemme kaldes pauken og lyder som at puste over en tom flaske.

  Spadserende klyde i lavt vand

  Foto:Mic

  Klyden er en slank og elegant vadefugl med hvid krop og sorte aftegninger på hoved, ryg og vingeoversider. Næbbet er langt, sort, tyndt og tydeligt opadgående. Benene er lange og lyseblå. Klyden har svømmehud mellem tæerne og er, modsat de fleste andre vadefugle, en god svømmer.

  Vandrefalk i luften

  Foto:Dennis Jacobsen

  Vandrefalken er en af verdens hurtigste fugle i verden. Når den styrtdykker med vingerne slået sammen, hvor den nå op på hele 390 km/t.
  Den voksne falk er stålgrå på oversiden og sort/hvid tværstribet på undersiden. Vandrefalken har et vingefang på 95-115 cm og hunnerne bliver op til 46 cm lange, mens hannerne bliver omkring 40 cm.

  Tips til at passe på fuglene

  Det er vigtigt at tage hensyn til det lokale fugleliv og bidrage til at bevare fuglenes levesteder.

  Her er nogle tips til at passe på fuglene i Langelands natur:

  Respekter hegn og skilte
  Hold afstand til fuglene
  Undgå støj
  Hold din hund i snor
  Pas på ynglende fugle
  Tag skrald og affald med dig