NYHED: Langeland Kommune får midler til ekstraordinær indsats for detailhandelen og turismeerhvervet

1.7.2021
Foto: Andreas Bastiansen

Erhverv, Kultur og Turisme i Langeland Kommune har fået LAG midler til at arbejde med at udvide sæsonen, så der fremover kan tiltrækkes flere gæster til Langeland og Strynø i skuldersæsonerne.

Projektet skal i det kommende års tid skabe en række events i skuldersæsonerne, bistå turismeaktørerne til at samarbejde om at skabe sammenhængende oplevelser på tværs og styrke den samlede formidling af Langeland som turistdestination.

Borgmester Tonni Hansen glæder sig over de nye muligheder, som åbner sig med LAG-midlerne:

”Langeland og Strynø rummer helt fantastiske oplevelser, natur og fællesskab, noget som vores over 500.000 årlige turister allerede har opdaget, men vi har plads til at byde endnu flere velkommen især i skuldersæsonerne. Derfor er det glædeligt, at de 300.000 kr. Økonomiudvalget har afsat til projektet nu får luft under vingerne med yderligere 300.000 kr. fra LAG-midlerne”.

Der skal skabes mulighed for, at detailhandel og turismeerhverv kan komme tættere på hinanden via netværksarrangementer, så de kan finde samarbejdsflader og lære hinanden endnu bedre at kende.

”Jo mere man ved om hinandens tilbud og produkter, jo lettere er det at fortælle sine egne gæster og kunder, at de da lige burde slå vejen forbi hos keramikeren eller den hyggelige lille butik i nærheden. Og jo flere synergier og samarbejdsmuligheder kan man få øje på–og jo mere kendskab vi som erhvervskontor får til de enkelte aktører, jo bedre kan vi også skabe nye forbindelser, hvor 2 + 2 kan blive 5”, tilføjer erhvervskonsulent Nanna Heinrich.

Projekt Tomme Butikker

Foto:TEL

Den lille og den store fortælling

I projektet ligger også et fokus på formidlingen af Langelands oplevelsestilbud i vores turisme- og detailrettede virksomheder.

”Vi ønsker i VisitLangeland, at fortælle alle de fine historier, der findes her på øen og her har vi brug for at samarbejde med hele det langelandske turisme- og detailerhverv og alle kulturaktørerne om at sikre den bedst mulige information til vores gæster”, siger visitmedarbejder Mads Hansen, som er den anden af de to tilknyttede medarbejdere i projektet.

Der er mulighed for individuel sparring med projektmedarbejderne, som gerne tager en snak om, hvordan man kan tænke sin egen ”lille” fortælling ind i den større fortælling om Langeland som et fantastisk sted at besøge, feriere og bosætte sig. Der er mulighed for at få promoveret sin virksomhed ganske gratis på langeland.dk.

”Vi håber meget, at både turismeerhvervet og detailhandelen vil have interesse i at arbejde med tiltag, som kan give dem flere kunder henover efterår, vinter og forår. Vi ønsker at skabe arrangementer, som giver gode fortællinger om Langeland ude i det ganske land. Og så håber vi, at de langelandske turismevirksomheder og detailhandelener med på, at vi kan nå endnu bedre ud med de gode historier, hvis vi løfter fortællingerne i flok”, siger Mads Hansen.

Om projektet

Projektet: Ekstraordinær Indsats for Detailhandel og Turismeerhverv er støttet med 300.000 kr. fra den Europæiske Landsbrugsfond for Udvikling i Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne. Langeland Kommune medfinansierer tilsvarende med 300.000 kr. Projektet løber fra 1.6.21-29.7.22 og er forankret i Erhverv, Kultur og Turisme i Langeland Kommune.

Kontakt borgmester Tonni Hansen: tonhan@langelandkommune.dk-24691290

Kontakt projektmedarbejderne:

Mads Hansen: mazaha@langelandkommune.dk-20478483

Nanna Heinrich: nakrhe@langelandkommune.dk-23819551

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne