Unge arbejder på et værksted

Ungdomsuddannelse

Foto: Phovoir, Colourbox

Uddannelse ses som nøglen til den unges fremtidige levevilkår.

Langeland Kommune understøtter den unges uddannelse gennem gode rammer for deltagelse i sociale netværk. Rådgivning tager i sit møde med den unge afsæt i den unges kompetencer og styrkesider frem for problemsider.

De erhvervsfaglige uddannelser er populære blandt de unge på Langeland. I 2019 søgte 36 % af vores unge ind på en erhvervsfaglig uddannelse efter at have færdiggjort folkeskolen.

Rejsetid til Langeland og Strynø med kollektiv trafik til uddannelssted i Svendborg

Foto:VisitLangeland

I Svendborg findes følgende gymnasiale uddannelser: Alment gymnasium (STX), Handelsgymnasium (HHX), Teknisk gymnasium (HTX), Højere forberedelseseksamen (HF) samt Pre-IB.

Erhvervsuddannelserne i Svendborg er: 

  • Kontor, handel og forretningsservice. 
  • Teknologi, byggeri og transport. 
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser. 
  • Omsorg, sundhed og pædagogik.

FynBus har flere ruter direkte fra Langeland til ungdomsuddannelserne i Svendborg. På fynbus.dk kan du se en liste over hvilke ruter, der kører til og fra de enkelte ungdomsuddannelser.