Langeland
Skoleudflugt med krabbefiskeri på Langeland

Flyt til Langeland med børn 0-5 år

Det gode liv for børn og unge på Langeland og Strynø

Børnehuset Rævehøj - Børnehaven i Humble

Minimumsnormeringer
I vores daginstitutioner for 3-5 årige er 4,5 barn pr. pædagogisk personale, hvilket er Danmarks laveste normering. For de 0-2 årige er tallet 2,8 barn - landets 6. laveste.
Kilde: KL

Langeland Kommune tilbyder pasningsgaranti og har kun 2 lukkedage

Kun 2 lukkedage
Vores kommunale dagpleje, småbørnsgrupper og børnehaver har kun lukket 5. juni (grundlovsdag) samt 24. december (juleaftensdag).

2 børn leger ved bordet

Pasningsgaranti
Alle børn i Langeland Kommune er sikret plads senest 3 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Kortet viser placering af kommunale og private tilbud til børn på Langeland og Strynø

Vi passer ikke bare børnene - vi udvikler dem

Skoleudflugt med krabbefiskeri på Langeland
1-2 år (dagplejealderen)

For at sikre børn i alderen 0 – 2 år en optimal udvikling, er det vigtigt, at de befinder sig i et trygt, roligt, støjsvagt, overskueligt og stimulerende miljø med mulighed for tæt følelsesmæssig kontakt til en enkelt voksen og få børn.

Dagplejen i Langeland Kommune er et dagtilbud til børn i alderen 14 uger - 2 år og 10 måneder. Dagplejen er delt i to distrikter; Dagpleje Syd i Humble og Dagplejen i midt i Rudkøbing.
 

Børn spiser klatkager bagt over åben ild
Småbørnsgruppe eller vuggestue

Følgende børnehaver og integrerede institutioner tilbyder småbørnsgruppe eller vuggestue til dit barn i alderen 0 - 2 år og 10 måneder:

  • Børnehuset Nordstjernen i Snøde (småbørnsgruppe)
  • Børnehuset Rævehøj i Humble (småbørnsgruppe)
  • Integreret institution Vejlen i Rudkøbing (vuggestue)

På Langeland og Strynø finder du også private integrerede institutioner hos Langelands Naturbørnehave/vuggestue i Rudkøbing, Kassebølle Børnehus og Børnehuset Skattekisten på Strynø.

To børn leger på en legeplads
3-5 år (børnehavealderen)

Barnet har krav på de bedst mulige udviklingsbetingelser i børnehaven. Det betyder, at barnet får lige dele omsorg og udfordringer. I institutionens læreplan beskrives hvordan barnet aktivt understøttes i at udvikle sine evner og skal støttes i en alsidig udvikling gennem leg, læring, sproglig stimulering og socialt samvær med andre børn og voksne.

Der findes kommunale børnehaver i Snøde (Nordlangeland), i Simmerbølle i Humble (Sydlangeland) samt de to børnehaver Vejlen og Pyramiden i Rudkøbing.

Derudover findes en privat naturbørnehave i Rudkøbing, samt private børnehuse på Strynø og i Kassebølle.