affald

Affald og Genbrug

Foto: Langeland Forsyning

Affald og Genbrug

Langeland Affald står for driften af alle indsamlingsordninger for husholdninger i Langeland Kommune.​ I de kommende år skal vi ikke længere tænke ’affald’, men i stedet tænke ’ressourcer’ hver gang vi smider noget væk.

Langt størstedelen af det affald, vi producerer, kan faktisk genanvendes. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan genanvendes. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret korrekt, før det kan blive en genanvendelig ressource.
Jo mere og bedre vi sorterer, jo mere kan genanvendes til gavn for miljøet.​

Læs mere om sortering af affald.

Her finder du genbrugspladserne på Langeland