Vindmøllerne på Langeland dækker 164% af øens strømforbrug

Langelands energi er grøn

Foto: Mette Johnsen

Ø-liv med lavere CO2 aftryk

Vindmølle i det langelandske landskab

Foto:Mette Johnsen

Overproduktion af vindmøllestrøm
Vindmøllerne dækker 164% af Langelands strømforbrug. Vi er selvforsynende, samtidig med at vi sender strøm videre til resten af Danmark.

Solfangeranlæg og nypløjet mark på Langeland

Foto: Knud Erik Christensen, Colourbox

177% grøn energi
Tælles hele den grønne elproduktion med, er tallet oppe på 177%. Vi udnytter nemlig også solens energi – både til el og fjernvarme.

Når du kigger ud over det langelandske landskab, vil du her og der kunne se de karakteristiske vindmøller og solcelleanlæg. Sammen producerer de mere grøn strøm end Langeland har brug for, faktisk eksporteres mere end 70%. Mange private husstande har også investeret i grønne løsninger som f.eks. jordvarme, træpillefyr, solceller og varmevekslere og mere end 4000 langelandske husstande er tilsluttet fjernvarmeanlæg der fyrer med grønne råstoffer som halm, træflis og solens stråler.

Langeland skal fortsat være i front med bæredygtige tiltag til gavn for klimaet
Foto: Mette Johnsen

Langeland skal fortsat være i front med bæredygtige tiltag til gavn for klimaet.

Langeland Kommune har med klimaplanen sat ambitiøse mål for klima – både på kort sigt og helt frem mod 2050. Klimaplanen er udarbejdet i henhold til det nationale initiativ ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark”.

Klimaplanen beskriver hvordan Langeland Kommune som geografisk område bliver klimaneutral samt tilpasser sig de forventede klimaforandringer frem mod 2050.

Det er Langeland Kommunes ambition, at implementering af klimaplanens handlinger bliver et aktiv for en intelligent og bæredygtig udvikling af kommunens erhvervsliv og civilsamfund.

Langeland har gennem mange år satset på vindmøller og anden vedvarende energi (VE) og deltagelse i ”DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark” ses som en naturlig forlængelse heraf. 

Klimaplanen tager sit afsæt i de aktuelle forhold på Langeland og definerer 65 konkrete handlinger i arbejdet med at nå de definerede mål.

Handlinger som alle på Langeland kommer til at bidrage til at indfri: borgere, virksomheder, landbruget og kommunen som virksomhed.

Ladestandere til elbiler

Flere steder på Langeland er det muligt at få ladet sin elbil.
Du kan finde ladestanderne her