Langeland
Vindmøllerne på Langeland dækker 164% af øens strømforbrug

Energien er grøn

Ø-liv med lavere CO2 aftryk

Vindmølle i det langelandske landskab

Overproduktion af vindmøllestrøm
Vindmøllerne dækker 164% af Langelands strømforbrug. Vi er selvforsynende, samtidig med at vi sender strøm videre til resten af Danmark.

Solfangeranlæg og nypløjet mark på Langeland

177% grøn energi
Tælles hele den grønne elproduktion med, er tallet oppe på 177%. Vi udnytter nemlig også solens energi – både til el og fjernvarme.

Når du kigger ud over det langelandske landskab, vil du her og der kunne se de karakteristiske vindmøller og solcelleanlæg. Sammen producerer de mere grøn strøm end Langeland har brug for, faktisk eksporteres mere end 70%. Mange private husstande har også investeret i grønne løsninger som f.eks. jordvarme, træpillefyr, solceller og varmevekslere og mere end 4000 langelandske husstande er tilsluttet fjernvarmeanlæg der fyrer med grønne råstoffer som halm, træflis og solens stråler.

Danmarks Naturfredningsforening Klimakommune

Klimakommune
Langeland Kommune er en del af klimaprojektet DK2020 der skal sikre en klimaneutral kommune senest i 2050.

Affaldssortering

Affaldsplan
Frem til 2022 er målet at over 50% af alt affald i kommunen skal genanvendes. Dette vil betyde en CO2 reduktion på ca. 5200 ton pr. år.