©  Foto:

Vragdyk: Skansen - Det midterste Langelandsbælt

Et af de vrag som nok er lettest at finde i Langelandsbæltet er skibet ”Skansen”. Skibet var en stenfisker, der d. 30 september 1978 sank under arbejdet på fyret ”Højbjerg E”.

Vragtype
Stenfisker.
Bygget i Holland i 1937.
Længde: 26 m. Bredde: 6 m.
Nationalitet: Dansk.

Dybde: Fra 14 til 18 meter.
Seværdigheder: Hele skibet.

Sikkerhed
Der skal altid føres A-flag ved dykning, ligesom der skal være bådfører om bord når der dykkes.

Sigt
Som regel ok.

Strøm
Fra 0 til 3 knob.

Fotomuligheder
Agterenden, stævnen og styrehuset.

Om Skansen
Et af de vrag som nok er lettest at finde i Langelandsbæltet er skibet ”Skansen”.  Skibet var en stenfisker, der d. 30 september 1978 sank under arbejdet på fyret ”Højbjerg E”. Skansen var kommet fra Bagenkop med 160 tons sten om bord, som skulle losses ved fyret. Skibet forliste kort efter, at man begyndte at lægge til ved fyret, da der efter alt at dømme, er kommet en kraftig dønning, hvorved skibet har ramt et løfteøje på fyret, som har lavet en flænge i skibet. Mandskabet måtte redde sig op i fyret, hvorfra de kunne se fartøjet synke på blot 20 minutter. 

Broen og masten blev få dage efter forliset fjernet på grund af sikkerheden for skibstrafikken, men derudover fremstår vraget meget intakt, og er også et af de yngste vrag i Langelandsbæltet. Man kan dykke ned i lastrummet, hvor der kan gemme sig en fisk eller to eller en tur ind i styrehuset. Sprængningen har dog forårsaget, at nogle dele i lastrummet er blevet deforme og svære at genkende. Bag ved styrehuset er skorstenen, som er flot begroet ligesom resten af skibet.

Hækken er intakt og på resterne af gelænderet hænger der ofte pirke. Herunder kan man dykke ned og se roret og skrueakslen. Skruen er dog også fjernet.

Da vraget er let at finde for dykkere er det også let for lystfiskere. Så derfor fremtræder Skansen også ofte godt pyntet op, med en del fiskegrej som pirke og diverse ophængere. Vær derfor opmærksom på de fletliner, som sidder på grejet og som holder i mange år.

Vraget ligger klods op af vestsiden af fundamentet til det grønmalede fyr med stævnen mod nord, og udgør et godt dyk med maksimalt 18 meter til bunden. Der er ofte meget stærk strøm i Langelandsbæltet, så man kan godt få brug for at dykke ned i læsiden af fundamentet. Men ryger man af vraget, kan det være lige ud i sejlrenden!

 

Læs mere om sikkerhed

(lat)54.878333N54°52.700'
(long)10.835000E10°50.100'
 ddd.ddddd°hddd°mm.mmm'