©  Foto:

Tryggelev og Nørreballe Nor

Tryggelev Nor er et af de mest fuglerige vådområder i Danmark.

For den fugleinteresserede er der mange fine lokaliteter på Langeland. I Tryggelev Nor er der bygget fugletårne, så den bedste mulige udsigt til fuglelivet er til stede, hvis man nærmer sig sig udsigtsstederne uden at skræmme fuglene.
I september 2018 fik Tryggelev Nor et nyt observationsskjul.
Observationsskjulet er en ny type som er flydende og har envejsruder. Skjulet er det første af sin slags i Danmark og bliver kaldt ”det innovative observationsskjul”. Det er konstrueret til ubemærket at indgå i den omkringliggende natur og som et flydende skjul, hvor fuglelivet kan opleves helt tæt på og i højde med vandoverfladen.

Oplev Tryggelev Nor i 360 grader

Oplev Nørballe Nor i 360 grader

Digital synliggørelse af langelandske ruter er støttet af Friluftsrådet med udlodningsmidler til friluftsliv.