skip_to_main_content
©  Foto:

Tryggelev Kirke

Prædikestol fra 1872.

Middelalderkirke med romansk skib og sengotisk våbenhus, gennemgribende restaureret og forandret 1872. Prædikestol fra 1872 og altertavle fra 1858, malet af F. C. Lund forestillende Jesus og kvinden ved brønden. Desuden to epitafier (mindetavler).