©  Foto:

Surfspot: Hesselbjerg Strand

Hesselbjerg Strand (Østersøbadet) på Sydlangeland har optimale forhold for kite- og windsurfing.

Området syd for badebroen har fantastiske bølger til kite- og windsurfing.
Vindretning: Syd, sydvest, vest og nordvest.

Kite- & windsurfing
Benyt stranden til at sætte din kite i vejret.
Værd opmærksom på de mange badegæster i området (primært omkring badebroen) og sørg for altid at holde god afstand.

Fare: 
Der kan opstå stærk understrøm.
Flere sandbanker med lavvande tæt på kysten. Surf et stykke fra land, for at undgå bølgerne i skiftende retninger tæt på kysten.
Ingen store sten i området.

Sårbar natur:
BEMÆRK: Selvom det kan være fristende, er det ikke tilladt at sætte sin kite op på det store græsareal langs kysten.
Naturen her er meget sårbar og har en unik flora. Sæt derfor kun din kite op på stranden.

Kort over surf i Bagenkop


Parker enten på den store p-plads ved Strandcaféen. Eller benyt de små parkeringspladser langs grusvejen.

Bag Strandcaféen findes offentlige toiletter.