©  Foto:

Skovsbo Gods

Godset var i middelalderen omgivet af skov og er opført i 1830. Ingen offentlig adgang.

Hovedbygningen på Skovsbo Gods er opført af Jeppe Krogsgaard Pilegaard omkring 1830.

Den store gennemgående frontkvist karakteriserer hovedhuset, der flankeret af to fritstående beboelseslænger åbner sig mod den sydlige avlsgård. En række gamle poppeltræer danner et selvstændigt gårdsrum omkring hovedbygningen.

Første gang Skovsbo nævnes i kilder fra 1464, var gården næppe ejet af adelige.
I 1521 overgik godset til Peder Lauridsen Straale Steensen, som var af gammeladelig slægt og ejede flere andre gårde på Fyn og Langeland. Hans enke Birgitte Grubbe giftede sig før 1587 med Kjeld Baad, som var en af de adelsmænd, der i 1599 fulgte den unge Christian IV (1577-1648) til Nordkap.

I 1629 blev godset overtaget af krigskommissær Bernt Petersen von Deden fra en sønderjysk adelsslægt. Slægtens oprindelige navn er Petersen, men tilføjede senere familien det lidt mere eksotiske efternavn von Deden.

Efter Bernts død brød Svenskekrigene ud (1658-1660). Enken Karen Rudbeksdatter Pors blev. under trusler om tortur og overgreb, tvunget af de svenske tropper til at udlevere penge, sølvtøj og smykker.

Efter flere forskellige ejere overtog herredsfoged Niels Hansen godset i 1706. Hans enke Birgitte Sofie Olufsdatter Hansen grundlagde i 1728 den kombinerede hospitals- og skolebygning i Fuglsbølle i henhold til ægtemandens testamente.

Parret efterlod sig ingen børn, og niecen Birgitte Sofie Prag overtog derfor Skovsbo. Hun giftede sig to gange og sad indimellem også selv som overhoved på gården. I denne periode indtraf den alvorlige kvægsygeepidemi, der hærgede landet i 1745-47. Alene i vinterkvartalet 1746 døde 157 stykker kvæg på Skovsbo gods.

Offentligheden har ikke adgang til Skovsbo.

Læs mere om Skovsbos ejerhistorie, tjenestefolk, bygninger og kulturmiljø på danskeherregaarde.dk

Kilde: Dansk Center for Herregårdsforskning