©  Foto:

Skov- og moseområde: Lunden

Skovområdet Lunden på Sydlangelandsøstkyst er smukt beliggende direkte ud til Langelandsbæltet nordøst for Kelds Nor Fyr. 
Et net af afmærkede stier fører rundt i skoven. 

Det kan du opleve:


Skovens karakter

Skovområdet Lunden på Sydlangeland er beliggende helt ud til kysten og byder på en dejlig gåtur.

Den skovbevoksede del, der består af både urørte områder, bevoksninger med stævningsdrift og af traditionelle bevoksninger primært med eg. Lundemosen syd for skoven er omkranset af enge og bryn mod vest. En stor lysåben kystnær mose med en rig flora og fauna.

 

“Lunden”


Spor fra fortiden

I skoven ligger en mindre stendysse fra yngre stenalder. Gravhøjen, som engang dækkede den, er væk. Men konturerne af kammeret kan stadig ses. De store sten er formentlig de sidste af de randsten, der engang stod hele vejen rundt om dyssen. Højen blev udgravet i 1974, men arkæologerne fandt kun enkelte lerskår. En sti fra vejen fører hen til dyssen.

 

Tips til andre oplevelser i nærheden

Kombinér din gåtur med et besøg på Langelandsfortet, eller et besøg i den hyggelige havneby Bagenkop, hvor der er rig mulighed for en frokost. Er du frisk på mere natur kan du enten gå langs kysten eller tage bilen til Gulstav-området hvor du finder den største flok af Langelands vilde heste. Her er der også rig mulighed for at se store flokke af trækfugle.