skip_to_main_content
©  Foto:

Skov: Fredskoven

Fredskoven består dels af en gammel lystskov, altså en skov der har til formål at være udflugtssted for byboere, et skovrejsningsområde, samt nogle engarealer i Rudkøbing Vejle.

Det kan du opleve i skoven:

  • Se Rudkøbing Bymølle
  • Luk din hund fri i hundeskoven
  • Gå på Øhavsstien
  • Pluk ramsløg - april og maj
  • Alfio Bonannos stenskulptur 

 

Fredskoven i Rudkøbing

Fredskoven består dels af en gammel lystskov, altså en skov der har til formål at være udflugtssted for byboere, et skovrejsningsområde, samt nogle engarealer i Rudkøbing Vejle. Den gamle Fredskov på 3 ha er blevet udvidet med ca. 14 ha ny skov i 1991/1992. Det betyder at der er mulighed for ture både på den åbne Vejle og i læ i skoven.

I den nye skov, der dækker 14,5 ha, er de unge træer stærkt på vej. Ved at tilplante 10 ha med løvtræer har man tilstræbt i løbet af de næste 50-100 år at skabe en højskov, hvor træerne over en tid vil stå som søjler i en kirke.

I Skoven er der i 2021 åbnet en hundeskov hvor du kan lukke din hund ud til fri leg.

I skovbunden af Fredskoven finder du udbredte tæpper af ramsløg , der blomstrer tidligt i maj.

Op gennem næsten 100 år var her en pavillon, hvor byen borgere i sommermånederne kunne forlyste sig.

En mindesten er rejst for teglværksejer Ferdinand Christensen, der i 1876 tog initiativ til at sikre skoven som kommunal lystskov. I 1973 blev den brøstfældige pavillon revet ned og erstattet af en legeplads.

 

Spor fra fortiden

Festplads og sommerrestaurant

Fra omkring år 1900 er Fredskoven blevet brugt som festplads. Der har ligget en sommerrestaurant i Fredskoven, som borgerne fra Rudkøbing brugte flittigt. Restaurationen lukkede i 1957, blev nedrevet og dækket med jord.