©  Foto:

Simmerbølle Kirke

I Simmerbølle kan kirken og dens kalkmaleri med en speciel udformning af Danmarks våbenskjold opleves.

Historie

Ligesom mange af de langelandske kirker er denne kirke også opført i det 13. århundrede, og er bygget af rå og kløvede kampesten, og værd at notere er der ved soklen på hjørnerne udhugget små hoveder. Generalen Frederik Ahlefeldt Laurvig har også her stået for bekostningen af en større hovedreparation i 1800-tallet, mens han var lensgreve på Langeland. Her stammer alle kirkens gavle og tårnets overdel fra. Granitdøbefontens fod er af nyere tid og det samme er prædikestolen, selvom den er udført i den samme stil, som fra renæssancen. Kirken indeholder bl.a. også et kalkmaleri fra 1523 med en meget speciel udformning af Danmarks våbenskjold (Arma Danorum).

Varsling

I 1971 blev der i loftet fundet rester af et lammeskelet, det er en del af folketroen at kirkelammet skulle varsle død og uheld, og det har manifesteret sig i dette fund. Et lignende fund er også blevet gjort i Tullebølle Kirke.

 

Kilde: Kirkerne på Langeland, Langelands museum