©  Foto:

Podcast: Lyden af Middelalderbyen Rudkøbing

I dette afsnit forklarer etnolog og tidligere museumsinspektør Peter Dragsbo, hvad der gør Rudkøbing til en by, der kan dateres helt tilbage til middelalderen.  

Aktivitet:  

Byvanding i Middelalderens Rudkøbing  

Start nede på havnepladsen for enden af Brogade. Gå ad Brogade op til kirken. Da Rudkøbing blev grundlagt i cirka 1180, var kirken en del mindre end den er i dag. Men det er ikke kun selve kirken der ser anderledes ud. I middelalderen var kirken omkredset af en kirkegård. Man mener at kirken har været i pengemangel og derfor solgte ud af jorden omkring, derfor er kirken i dag omringet af små fine byhuse og kirkegården kan man finde syd for Brogade.  

Forsæt ad Brogade op til Torvet, der finder du det, der i middelalderen var Rudkøbings centrum for handel. Her solgte bønnerne kvæg og korn. Sejlerne kom ind med gods fra andre egne og eksporterede bønnernes afgrøder. Herfra kan du fortsætte op ad Østergade, i krydset mellem Østergade og Ørstedgade stod den en af de to tidligere byporte. I middelalderen var den lavet i træ, og de blev først muret op omkring 1600-tallet, da svenskerne gik i krig mod de lokale bønner. Den anden byport stod for enden Nørregade.  

Hvis I går ad Philosophgangen bagom Østergade, kan I se de langtrukne matrikler med dybe haver bag husene ud til Østergade. Tidligere var haverne en del af gårdenes omdrift, hvor der flittigt blev drevet landbrug.