©  Foto:

Naturdyk: Keldsnor Fyr - Det sydlige Langelandsbælt

Nedenfor det smukke Keldsnor Fyr på Sydøst Langeland, gemmer der sig et godt stranddyk. Omgivet af et smukt landskab, kan man næppe ønske sig bedre rammer for en tur under overfladen.

Man kan gå i og op af vandet 100 meter fra P-pladsen syd for fyret.

Dybde: 6 meter

Seværdigheder
Det varierede marine liv.

Strøm
Ingen

Fotomuligheder
Gode makromuligheder.

Om dykkerspot Keldsnor Fyr
Nedenfor det smukke Keldsnor Fyr på Sydøst Langeland, gemmer der sig et godt stranddyk. Omgivet af et smukt landskab, kan man næppe ønske sig bedre rammer for en tur under overfladen. Ud for fyret er der en lille klint, men resten af strækket er rullestenstrand, hvor man let kan komme i vandet. Man kan dykke ud alle steder på strækket, men det er stenrevet som udgør en god del af dykket her.

Det strækker sig et stykke ud i Langelandsbæltet og byder også på gode UV-jagt muligheder. Revet starter inde ved kysten, og efter få meter bliver det dybere, og der kan være en svag strøm langs med kysten.

I maj måned er lokaliteten ofte god, hvis man er ude for at se på pighvar og slethvar samt andre fladfisk i store størrelser. De findes oftest der hvor grus og mindre sten præger bunden. Bundens beskaffenhed er her afvekslende med bælter af tang, sand- og grusbund.

Hist og her er der mellemstore sten, som er flot begroede med forskellige slags tang. Stenene på revet varierer i størrelse og giver gode muligheder for at træffe fiskeyngel i sommerhalvåret, og især på grusbunden møder man pighvaren. Her er der som altid, et par småfisk der har taget bolig i sommerhalvåret, men også torsk kan træffes her.

Torsk kan oftest ses her når der er strøm, de står på lur bag stenene og venter på, at en bid mad kommer svømmende forbi. Hvis der er strøm, så prøv at svømme imod den ved revet, da det giver størst chance for at overraske en torsk i pæn størrelse. Her på den sydlig spids af Langeland, ser man på natdyk ofte torsk på 3 til 4 kilo. Stedet er bedst ved vindretninger fra vest.

Alene køreturen ud til fyret berettiger et dyk her. Man kører igennem et syd-langelandsk landskab, hvis særprægede udseende, er et resultat af den sidste istids hærgen. Når man er ankommet til stranden, har man den oftest for sig selv.

 Læs mere om sikkerhed