Gå til indhold
©  Foto:

Longelse Bondegårdsskov

Skoven har været urørt siden 1940. Træerne vokser, ældes og dør, og skoven passer sig selv.

Det kan du opleve i skoven: 

  • Over 20 forskellige arter af træer og buske
  • Den lille orkidé - Orchis mascula (fredet)
  • Gå en tur

I Longelse Bondegaardsskov kan du opleve en helt særlig skovudsigt. Skoven har stået uforstyrret i over 130 år, og flere af dens træer er mere end 300 år gamle. Derfor har denne skov en flora og fauna, som måske kun kan opleves få andre steder i Danmark.

De mange døde træer i skoven gør en vandretur i Bondegaardsskov til en helt speciel oplevelse. Man må gå overalt i skoven, og den er så lille, at der ikke er afmærkede stier. 

Ved indgangen står en kasse med brochurer. Der er en lille parkeringsplads ved Spodsbjergvej, hvor et skilt peger mod skoven.

Velkommen i skoven

Longelse Bondegårdsskov ligger 5 km øst for Rudkøbing ved Spodsbjergvej. Der er P-plads ved landevejen, hvorfra en markvej fører 250 m mod syd til indgangen i skovens nordøsthjørne.

Der findes primitive, men ikke markerede stier i skoven, men man må færdes overalt og på alle tider af døgnet. Hunde skal føres i snor. Opsamling af træ og opgravning af planter er ikke tilladt.

Ejeren af markvejen kan ved skiltning forbyde adgang til vejen på de enkelte dage om året, hvor han holder jagt på sin jord.

Skoven

Longelse Bondegårdsskov har i århundreder tilhørt den nær­liggende Longelse Bondegård, hvorfra den i 1972 blev solgt til Danmarks Naturfond. Skoven er på 8½ ha og blev fredet i 1940; fredningsbestemmelserne, der blev revideret i 1988, går ud på at skoven skal bevares som såkaldt "urørt skov", det vil sige at den skal henligge uden forstlige indgreb af nogen art.

Træerne får lov til at ældes og dø, hvor de står. Når de endelig er faldet om, bliver de liggende til almindeligt henfald -og der bliver hverken sået eller plantet nye træer. Skovnaturen udvikler sig helt på sine egne betingelser fra træernes frøfald og selvsåede planter eller fra stød- og rodskud.

Kilde: Longelse Bondegårdsskov, Danmarks Naturfond

Del dine langelandske øjeblikke: