©  Foto:

Langelands Hjertestarterforening

Har du akut brug for hjælp på Langeland? Ring 112

Hvis du som turist eller borger på Langeland får behov får at ringe 1-1-2, så skal du blot koncentrere dig om den pårørende eller borgeren.
Der kommer nemlig automatisk en af de dygtige langelandske akuthjælpere direkte til dig.

Akuthjælperen har altid en hjertestarter med, og kan straks begynde på hjertelunge-redning (HLR), ligesom akuthjælperen er uddannet i brugen af visse typer medicin. Pga. dette fantastiske system har Langeland den største overlevelsesprocent i Danmark ved hjertestop.

På Langeland er du i gode hænder.