©  Foto:

Langdyssen Kumlehøje

Nogle kilometer syd for Rudkøbing kan man fra rute 305 få øje på to dyssekamre. På den 3 meter høje højrest er de godt synlige i landskabet – fra højen har man udsigt over Lindelse Nor som skærer sig ind i Langelands vestside.

500 meter længere sydpå kan man se dyssekammeret ved Augløkkevej – derfra er det kun 500 meter til jættestuen Annemosehøj.

De to dyssekamre ligger på en høj som er resterne af en forsvunden langdysse. Der er ingen randsten tilbage, og højen er tydeligt afpløjet på alle sider. Fortidsmindet blev tinglyst i 1924 efter aftale med Gårdejer Vald. Christiansen.

(Tekst & billeder fra: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)