©  Foto:

Langdysse ved Nørreballe Nor

Langdyssen er 45 meter lang og har en fin randstensrække.

Ved Nørreballe Nor med smuk udsigt over noret og det lavtliggende vådområde som ejes af Fugleværnsfonden, ligger en langdysse i terræn der skråner let ned mod vandet. Det mest imponerende ved langdyssen er dens ubrudte randstensrække. Set både nedenfra og ovenfra fremtræder de over 40 meter lange rækker tydeligt i landskabet.

Oprindeligt har dyssen været endnu længere; i den sydvestlige ende er der en meget stor stående randsten og flere væltede, mens den nordøstlige ende er afskåret. Allerede i 1875 var kammeret, der ligger nærmere den nordøstlige ende, frarøvet sin dæksten. Langdyssen blev tinglyst i 1910 gennem aftale med gårdejer Peder Nielsen og er hverken blevet udgravet eller restaureret.

(Tekst & billeder fra: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)