©  Foto:

Jættestuen Myrebjerg

Jættestuen ligger i dag i dyrket mark. For 5.000 år siden lå der mindst 7-8 storstensgrave i området.

Jættestuen ligger ved den 16,6 meter høj bakke Myrebjerg nord for Bagenkop.

Ved herredberejsningen kunne Henry Petersen konstatere at dækstenene allerede da var fjernet. I 1877 udgravede Petersen jættestuen for daværende ejer, lensgreve Ahlefeldt Laurvig til Tranekær. Genstandene, der blev fundet, blev indlemmet i samlingen på Tranekær Slot og kan ikke længere identificeres. Ifølge Petersens fundliste omfattede de blandt andet: to flintøkser, to flintdolke, en hjerteformet pilspids og tre hammerformede ravperler.

I 1950 blev jættestuen igen undersøgt, denne gang af Langelands Museum ved Hakon Berg. I indledning til sin udgravningsrapport skriver Berg at jættestuen efter undersøgelsen i 1877 blev fredet af grevskabet, men »der er dog omkring århundredeskiftet gravet en del i dens sydlige del af egnens egne folk, en af dem fortalte under undersøgelsen i 1950 at han havde været med til at grave; det var den guldskat, som H.P. så åbenbart havde søgt efter, der lokkede«.

Bergs undersøgelse var først og fremmest rettet mod jættestuens konstruktion og afslørede at højen er anlagt på en kunstig forhøjning af ler og stenpakninger. Jættestuen er anlagt i en firkantet høj og har relativt små randsten. Det er typisk for en del jættestuer i det sydlige Danmark og skyldes nok forbindelser til det nordtyske område.

(Tekst & billeder fra: "Fortidsminder på Langeland", af Morten Gaustad)