©  Foto:

Herregården Holmegaard

Den lille hovedgård nævnes første gang i år 1500. I 1765 kom gården under stamhuset Ahlefeldt (Broløkke). Ingen offentlig adgang.

Hovedbygningen på Holmegaard er opført i 1800 med et stuehus i klassicistisk stil. Bygningen er en beskeden enkeltfløjet bygning i gule mursten opført i én etage over en høj kælder.

En række avlsbygninger af nyere dato lukker sig om gårdspladsen.

Holmegaards ejere

Holmegaard på Sydlangeland omtaltes første gang i kilder omkring 1500, hvor herregården tilhørte medlemmer af adelsslægten Mylting. Holmegaard var på et tidspunkt pantsat til Markus Henriksen Lund, der blev henrettet i Danmark i 1613, fordi han havde slået sin kone ihjel. Inden henrettelsen havde Mylting dog indløst pantet, hvorved Holmegaard kom tilbage på Mylting-slægtens hænder.
I 1645 uddøde slægten, men Holmegaard var muligvis allerede på det tidspunkt overgået til Mogens Kaas - en fjern slægtning af Peder Henriksen Mylting - der også ejede herregården Lykkesholm, hvorved Holmegaard blev knyttet til denne gård. Mogens Kaas to oldebørn Sophie Dorothea Kaas og Hilleborg Sophie Kaas arvede Holmegaard og Lykkesholm i 1748.I 1755 opkøbte Frederik Ahlefeldt på Tranekær først den ene halvdel af de to gårde. Seks år senere købte han resten, og i 1765 lagde han Holmegaard og de øvrige besiddelser ind under sit nyoprettede stamhus Ahlefeldt, der havde hovedsæde på Broløkke. Frederik Ahlefeldt var også besidder af grevskabet Langeland med hovedsæde på Tranekær.

Holmegaard var en del af Broløkke indtil stamhuset overgik til fri ejendom i 1928. En del af jorden blev udparcelleret og solgt til husmandsbrug, men hovedparcellen forblev i Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvigs besiddelse indtil 1938.

I 1952 blev Holmegaard opkøbt af Forsvarsministeriet, og fungerede som kaserne tilknyttet Langelands Fortet.
Forsvarsministeriet ejede Holmegaard frem til 2008, hvorefter gården var privatejet og blev anvendt til indkvartering af asylansøgere og senere til ferieudlejning, kursus- og træningscenter.

Staten overtog igen bygningerne i foråret 2021 med henblik på at oprette udrejsecenter på Holmegaard.
Udlændingestyrelsen var derfor allerede inden Rusland indledte krigen i Ukraine i gang med at forberede bygningerne i forhold til brandsikring mv. og få de nødvendige tilladelser på plads for igen at kunne anvende Holmegaard til asylcenter.

Holmegaard blev i marts 2022 udlejet til Røde Kors for at kunne indkvartere omkring 200 ukrainske flygtninge.

Offentligheden har ikke adgang til Holmegaard.

Læs mere om Holmegaards ejerhistorie, tjenestefolk, bygninger og kulturmiljø på danskeherregaarde.dk

Kilde: Dansk Center for Herregårdsforskning