©  Foto:

Herregården Broløkke

Herregårdens historie fra 1500-tallet og frem

Den smukke herregård på Sydlangeland hed oprindeligt Brobjerg, som første gang nævnes i skriftlige kilder fra 1500-tallet.

Læs mere om hotel og restaurant Broløkke Herregård

Herregårdens hovedbygning består af to vinkelrette fløje. Hovedbygningens ældste del fra 1758 blev opført af Christiane Zumbildt, som aldrig havde fast bobæl på Broløkke. De første 102 år blev herregården brugt til lyst- og jagtslot samt sommerresidens.
Hovedhusets anden fløj opført fra 1873 blev angiveligt bygget fordi Greven i Tranekær havde brug for at formidle sin hustru, der var tosset over hans affære med en smuk præsteenke.

Broløkkes ejere gennem tiden

Indtil 1577 blev Brobjerg (Broløkke) administreret af Kronens lensmænd. Anne Lunge (gift Steensen) overtog gården fra Frederik II (1534-1588), men Annes søn frasolgte gården på Sydlangeland for at samle familiens aktiviteter på Steensgaard Gods på Nordlangeland.
Omkring 1640 kom den langelandske adelsslægt Mylting til gården for en kortere periode. Det var formentlig dem der begyndte at bruge navnet Broløkke. Mylting slægten ejede også Holmegaard 2,5 km. derfra.

Små 20 år senere blev Broløkke solgt til provsten fra Bjerge herre Jon Lauritsen, der lod gården arve til sit barnebarn Frederik Christensen Holmsted i 1724.

I 1729 købte broren, viceborgmester og rådmand i Aarhus Bernt Holmsted, Broløkke samt godsets 20 huse og en vejrmølle i Magleby sogn.

Grev Frederik Ahlefeldt fra Tranekær købte gården i 1743. Året efter solgte greven Broløkke til pastor Dines Christian Krag, hvis kone Christiane Krag greven var særdeles gode venner.
I 1749 blev Christiane enke og greven hjalp hende til at købe herregården Hjortholm.  Ti år senere købte greven selv Broløkke for at samle en del af familiens aktiviteter på det sydlige Langeland i stamhuset Ahlefeldt. Efter sigende blev Broløkke nok købt for at formilde grevinden, der nok havde følt sig noget tilsidesat af grevens opmærksomhed til pastorinde Krag.

I 1927 overgik stamhuset til fri ejendom, men Broløkke forblev i familien Ahlefeldt-Laurvigs eje frem til 2004, hvor gården blev købt af Niels Palmqvist.

I 2021 blev Broløkke Herregård købt af en familie, som har gennemrenoveret herregården med ønske om at puste nyt liv til gården.

Alle er velkommen på Broløkke Herregård – også hvis I blot kommer for at se det hele.

Læs mere om hotel og restaurant Broløkke Herregård

Læs mere om Broløkkes ejerhistorie, tjenestefolk, bygninger og kulturmiljø på danskeherregaarde.dk

Kilde: Dansk Center for Herregårdsforskning