©  Foto:

Geopark: Sydlangeland

Området på i alt 5,4 km2 har gennem de sidste par år udviklet sig til et yndet rejsemål for lystfiskere, fuglekiggere og naturinteresserede.

Habitatbeskrivelse

Landskabet varierer en del. Keldsnor, som ligger øst for Gulstav, er en stor vig adskilt fra havet af en stenet strandryg. Inde på strandryggen finder man strandenge, der strækker sig som tunger ind i vigen. Gulstav Mose, som er et fuglereservat, ligger mellem Gulstav Øster- og Gulstav Vesterskov. Her er et særligt rigt fugle- og planteliv. Langs kysten finder du delvist eroderet moræne eller "hatteformede" bakker, der skaber op mod 15 m høje klipper ned til stenstranden. Stranden er kendt for sine karakteristiske strandrygge bestående af velafrundede småsten kaldet "rullesten".

De sydlige skove i området, Østre og Vestre Gulstav, samt den lille skov Eget, er særligt interessante ved, at de oprindeligt var klippede skove. Græsning er en meget gammel og original form for skovbrug, der har været anvendt siden vikingetiden, hvor man fælder træerne og lader dem vokse op igen af ​​nyt skud fra stubbene. Naturstyrelsen, som ejer skovene, har besluttet at videreføre denne kulturhistoriske form for skovdrift. Denne form for skovdrift indebærer, at større eller mindre områder af skoven fældes i omdriftsperioder på 10-20 år. Umiddelbart efter klippningen udsættes skovbunden for yderligere lys, hvilket resulterer i en opblomstring af mange typer urter.

Vilde heste

I en stor indhegning, der strækker sig fra Søgård til Gulstav, har Naturstyrelsen udsat vilde heste af racen Exmoor-pony, der får lov til at gå frit omkring med så lidt indblanding som muligt. Exmoor ponyer ligner den europæiske vildhest, der engang fandtes i Danmark. Hestene er udendørs hele året og fodres kun, hvis der ikke er foder til rådighed for hestene. De vilde heste er en stor attraktion for gæsterne i området. Læs mere her.

Området har også flere tydelige hat-formede bakker. Flere af disse er i områder, der passes af de vilde heste. Fra Fakkebjerg, som er områdets højeste punkt (37 m), har du en fantastisk udsigt over hele området – på klare dage kan du se helt til Tyskland! Læs mere om hatbakkerne.

Den hatformede bakke Fredsbjerg, der ligger tæt på Bagenkop, er udpeget som Natura 2000-område, idet den meget mangfoldige skov giver de besøgende mulighed for at lære om de forskellige skovtyper og træernes indvandring til Danmark.

Værdi

I løbet af de sidste par årtier har området udviklet sig markant. Oprindeligt var det et område, hvor landskabet primært blev brugt som landbrugsjord. Med Naturstyrelsens indkøb og efterfølgende etablering af sammenhængende natur- og græsarealer har området udviklet sig til en lokalitet af høj værdi og national betydning. Både med hensyn til selve landskabet og dets biodiversitet. Dette understøttes af, at op mod 100.000 gæster besøger området hvert år.

Beskyttelse og lovgivning

Fredningen af ​​1961 dækker et areal på 0,25 km2 af Dovns Klint og omkringliggende enge. Øst for Dovns Klint ligger det store system af stenstrandrygge, der afskærer Keldsnor fra havet og danner grænsen mellem det offentlige og de privatejede områder. Formålet med fredningen er primært at bevare landskabet herunder at friholde området for eventuel bebyggelse. Hele området er beskyttet som en del af Natura 2000 nr. 127, Det Sydfynske Øhav, Habitatområde H111. Derudover er flere andre lokalområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Offentlig adgang

Området har udviklet sig til en meget besøgt naturattraktion med vandrestier, parkeringsmuligheder, gode toiletforhold, fugletårne, informationscentre med picnicborde og faciliteter til lystfiskerne. Her er plads til alle.