©  Foto:

Gå Langeland rundt - Etape 5 - 15 km - Lindelse - Rudkøbing

Etape 5 følger de små landeveje fra Lindelse nordpå gennem Herslev og via Augløkkevej og Klæsøvej til jollehavnen ved Lindelse Nor, langs dæmningen ved Henninge Nor og ind på Øhavsstien mod Rudkøbing.

Etape 5 af Langeland Rundt begynder ved kirken i Lindelse og følger de små landeveje Herslevvej og Augløkkevej til hovedvejen Bagenkop-Rudkøbing, som du følger ca. 100 meter.


Gå videre vestpå ad Klæsøvej til den lille Klæsø Havn og følg så kysten rundt langs Lindelse Nor. Pas godt på, når du nærmer dig dæmningen mellem Lindelse Nor og Henninge Nor - kysten kan være meget sumpet, du risikerer at synke i, så gå ind på den østlige side af rørskoven, følg markkanten og find en lille trampesti mod nord op til dæmningen. Forsæt på toppen af dæmningen og følg derefter Øhavsstien - den 220 km lange vandrerute rundt om Det Sydfynske Øhav - til Rudkøbing, Langelands hovedstad.

Etape 5 slutter i Rudkøbing, Langelands hovedstad med mange muligheder for overnatning, shopping og spisning. Ved Langelandsbroen følger du Øhavsstien rundt under broen, og du er klar til etape 6.