©  Foto:

Gå Langeland rundt - Etape 3 - 15 km - Bagenkop - Ristinge

Etape 3 af Langeland Rundt begynder i Bagenkop, Sydlangelands populære fisker- og og turistby. Den fører dig langs en stribe fine og fuglerige vådområder - nor - til brede sandstrande langs halvøen Ristinge med den markante Ristinge Klint og slutter tæt på den lille Ristinge Havn med shelters og toiletter.

Kysten fra Bagenkop til Ristinge er en udpræget lækyst med bugter, vige, strandenge og nor: Klise Nor, Hellenor, Salme Nor, Tryggelev Nor og lidt inde i landet: Nørreballe Nor.

 

Et nor er et vandområde omgivet af land og kun forbundet med havet med en lille åbning. Mange langelandske nor er i dag helt afskåret fra havet, fordi strøm og bølger har transporteret materiale langs kysten og lavet en vold af sand, grus og småsten ind mod noret.

 

Driftige langelændere har forsøgt at tørlægge en del af norene og opdyrke de indvundne områder, mange gange med held - du passerer pumpestationer, grøfter og dæmninger/diger, der vidner om bestræbelserne på at pumpe/holde vandet væk.

 

De nor på østkysten, som ikke er tørlagt, står med klart vand og ligner søer eller våde enge, nogle med små øer og områder, som afgræsses. Norene er eldoradoer for fugle, så medbring en kikkert!

 

Ristinge Klint er etapens højeste punkt med sine 25-30 meter.

 

Praktisk at vide

Overnatning (campingpladser, teltpladser, shelters):

Bagenkop (campingplads).

Ristinge (campingplads)

Ristinge Havn (3 shelters)

 

Indkøb: Bagenkop. Ristinge (om sommeren). Humble

Spisesteder: Bagenkop. Hesselbjerg Strand (sommerkiosk)