Gå til indhold
©  Foto:

Fugletur i Gulstav Mose og Tryggelev Nor

Fugleværnsfonden afholder fugleture ved Gulstav Mose og Tryggelev Nor

Gulstav Mose - Åbent Tårn

Søndag 2. april kl. 10 - 12

Forårstrækket på Sydlangeland. Viber og lærker er for længst ankommet, og mosen syder af aktivitet. Især de gråstrubede lappedykkere gør sig bemærket. Et dybt hult kald fra rørdrummen kan måske også høres. Evt. ændringer vil fremgå af mosens Facebookside dagen før.

Det er gratis at deltage i fugleturen og tilmelding er ikke nødvendig.

Mødested: Fugletårnet, Gulstavvej 20, Bagenkop.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Tryggelev Nor - Åbent Tårn

Søndag 2. april kl. 13 - 15


Forårstræk over noret. Trækket af ederfugle er ikke helt forbi, og tit kommer de ganske tæt på lige ud for noret. Der er stadig mange ænder i mosen og hormonerne bobler. Hannerne gør alt, hvad de kan, for at indynde sig hos hunnerne. Vi ser bl.a. på toppet lappedykkers fantastiske parringsdans, toppet skalleslugers og hvinandens underholdende kurtisering. Måske ser vi årets første rørhøg i luften over noret? Evt. ændringer vil fremgå af norets Facebookside dagen før.

Mødested: P-pladsen Tryggelev Nor, Stenbækvej 6, Humble.
Turleder: Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe v/Børge L. Rasmussen (Tlf. 22216020).

Del dine langelandske øjeblikke: