©  Foto:

Fiskeplads: Påø

På Sydlangeland er Påø Strand et godt stræk for havørred og hornfisk. Også mulighed for torsk og fladfisk.

Store sten, sand revler og dybe badekar helt inde langs kysten. Vær opmærksom på de store stenrev, der nemt kan medføre våde waders og en kold fisketur.
Længere ude i vandet gør sandbunden at der også kan fanges fladfisk.

OBS: Du skal have et gyldigt fisketegn for at fiske her. Køb dit fisketegn her

Sæson:
Sæsonen er bedst fra februar til maj og igen fra august til oktober.
Husk altid at læse op på fredningstider for de enkelte arter og fiskepladser.


På fishingindenmark.info kan du finde mere information om aktuelle vejr- og vandforhold.