Dyssekammer på Ristinge Klint

Dyssekammer på Ristinge Klint

Fra Badestranden kan man gå op langs klintens kant, herfra fører en sti til dyssen. Undgå at færdes i marken uden for stien. (Kilde: "Oldtidsminder på Langeland", Langelands Museum)