©  Foto:

Bøstrup Kirke

Bøstrup Kirke har et smukt ydre og er oprindeligt bygget i det 13. århundrede.

Historie

Hovedskibet er fra den oprindelige del af kirken, og man kan stadig se de små romanske vinduer. Man mener at kirken havde en apsis fra det oprindelige byggeri, men kirken havde hverken våbenhus eller et tårn.
Efter reformationen omkring 1570 fik kirken dog et tårn og fik hvælvinger i loftet. Der blev desuden malet kalkmalerier indvendigt, og kirken har angiveligt været meget smuk. Desværre er kalkmalerierne forfaldet siden, sammen med den oprindelige altertavle fra renæssancen. Fra den oprindelige altertavle er det kun Guds øje øverst, der stadig kan anes. Kirken har de sidste 200 år været hvidkalket også indvendigt. Til minde om tårnets istandsættelse i 1829 er årstallet indskrevet, sammen med de grevelige initialer.

Kirkens ydre er præget af de interessante billedkvadre af granit, som findes spredt på kirkens ydermure, og har masser forskellige motiver, bl.a. et menneske i kamp med en løve.  

På den fine kirkegård hviler Grundtvigs ungdomselskede, fru Constance Leth.

Ønsker man et besøg, er kirken åben for offentligheden.

 

Registreret BIKE FRIENDS