Stedet Tæller X: Lindelse Mølle

NYHED: Lindelse Mølle har X-faktor

30.6.2023
Foto: VisitLangeland

Langeland får et nyt mødested ved Lindelse Mølle. Mødestedet skal vokse frem af ruinerne, kulturarven og historierne på stedet og samle både lokale og gæster. Projektet støttes af Realdania og Ny Carlsbergfondet med 4,8 mio. kr. 

På Langeland har Lindelse Møllelaug fået en rigtig god idé. De vil skabe et nyt frivilligdrevet mødested ved Lindelse Mølle – eller Phoenix Mølle, som den også kaldes på grund af den hurtige genopførsel efter branden i 1826. Omdrejningspunktet for projektet er den gamle staldruin ved siden af møllen. Ruinen skal forvandles til et åbent mødested med fokus på kultur, kulturarv og det helt særlige sted, som Phoenix Mølle er. Et sted som lokale kan være stolte af og samles om, og som samtidig kan tiltrække besøgende til øen.  


Ideen er så god, at det nye mødested netop er blevet udvalgt af den filantropiske forening Realdania og Ny Carlsbergfondet til at modtage godt 4,8 mio kr. i støtte gennem deres fælles indsats 'Stedet Tæller X’. Mødestedet er ét ud af i alt ni projekter i de danske landkommuner, der får støtte til at gøre ideer til virkelighed med hjælp fra kunst og arkitektur.  

”Vi ved fra andre projekter, at arkitektur og kunst kan give særlige steder det "ekstra", der fører til lokal identitet, stolthed og fællesskab i hverdagen. Derfor er det en kæmpe glæde, at vi nu kan støtte ni formidable steder med at udvikle deres X-faktor og gode ideer. Blandt stederne er både kendte perler som Skagen og Rømø, men også stærke lokale steder som her på Langeland ved Phoenix Mølle,” fortæller Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania  


Det nye mødested skal gøre det lettere for flere mennesker at opdage og opleve det særlige ved Phoenix Mølle og Langeland. Hvordan mødestedet i ruinen helt konkret kommer til at se ud, er dog endnu ikke fastlagt. Det skal arkitekter give deres bud på i den kommende tid. 


”Vi har sammen udvalgt ni stærke steder og projektideer i danske landkommuner, hvor Phoenix Mølle er det ene. Nu inviterer vi kunstnere og nyetablerede tegnestuer til at komme med deres bud på, hvordan ideerne bag de ni projekter kan forløses. Nogle steder vil arkitekter arbejde alene. Andre steder vil kunstnere og arkitekter arbejde sammen om at skabe de nytænkende og inddragende projekter med blik for stedernes kvalitet og lokale historier,” fortæller Christine Buhl Andersen, forperson i Ny Carlsbergfondet.   


Efter sommerferien går udviklingen af projektet for alvor i gang, og sidst på året skyder Realdania og Ny Carlsbergfondet gang i en åben idékonkurrence, hvor nyetablerede tegnestuer kan byde ind på, hvordan de vil arbejde med at udvikle ruinen. Projektet forventes at være klar til realisering i 2024/25.

Fakta om projektet

Det nye mødested kaldes ’Ild, sten og træ – Phoenix Mølle rejser sig igen’ og har adressen Møllebanken 1, Lindelse, 5900 Rudkøbing. Projektet modtager i alt 4.838.000 kr. i realiseringsstøtte gennem ’Stedet Tæller X’.

Støtten skal bruges til at gennemføre et fysisk projekt på stedet. Projektejerne skal stille med en egenfinansiering på 50 % af projektøkonomien.

’Stedet Tæller X’ er en fælles indsats fra Ny Carlsbergfondet og Realdania, hvor kunst og arkitektur bruges som løftestang til udvikling af særlige steder i de 31 danske landkommuner*. Målet er at bidrage til udvikling og øget livskvalitet ved at styrke de særlige kendetegn i landdistrikterne gennem lokalt forankrede fysiske projekter, nye talentfulde tegnestuer og et nytænkende samspil mellem kunst og arkitektur.

De ni udvalgte projektideer, der er placeret i landkommuner i hele Danmark, modtager til sammen 39.138.000 mio. kr. i realiseringsstøtte.

Projektideerne er udvalgt til realiseringsstøtte af Realdanias direktion og Ny Carlsbergfondets bestyrelse med afsæt i en anbefaling fra Stedet Tæller Xs faglige bedømmelsesudvalg. Dette består af:
Rikke Juul Gram, partner og kreativ direktør hos Schønherr Arkitekter  
Mogens Morgen, professor og cand.arch. ved Arkitektskolen i Aarhus
Janne Liburd, professor, Dr.phil og Phd ved Syddansk Universitet 
Christine Buhl Andersen, forperson for Ny Carlsbergfondet 
Toke Lykkeberg, bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet 
Stine Lea Jacobi, programchef i Realdania 

 

* En landkommune er ifølge Danmarks Statistik og Indenrigsministeriet en kommune, hvis største by har mindre end 30.000 indbyggere.