Langeland
Vindmøllerne på Langeland dækker 164% af øens strømforbrug

Energien er grøn

Energien på Langeland er grøn

Her produceres mere end vi har brug for
Når du kigger ud over det langelandske landskab, vil du her og der kunne se de karakteristiske vindmøller og solcelleanlæg. Sammen producerer de mere grøn strøm end Langeland har brug for, faktisk eksporteres mere end 70%. Mange private husstande har også investeret i grønne løsninger som f.eks. jordvarme, træpillefyr, solceller og varmevekslere og mere end 4000 langelandske husstande er tilsluttet fjernvarmeanlæg der fyrer med grønne råstoffer som halm, træflis og solens stråler.

CO2 besparelser
Langeland Kommunes affaldsplan frem til 2022 er, at over 50% af alt affald skal genanvendes, dette vil betyde en reduktion af den samlede CO2 udledning med ca. 5200 ton Co2 pr. år.

Lade standere til elbiler
Fem steder på Langeland er det nu muligt at få ladet sin elbil, to af standerne, i Humble og Spodsbjerg, er hurtigladere. For alle fem steder gælder det, at alle kan lade til kr. 3,50 pr. kWh uden forudgående oprettelse eller abonnement. Du kan finde lade standerne her: Bagenkop Havn, Spar p-plads Humble, Spodsbjerg Havn, Rudkøbing p-plads Biblioteksgården og Lohals Havn.