Turist- og Erhvervsforeningen Langeland

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland


Torvet 5, 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 35 05 Fax 62 51 43 35
info@langeland.dk

Organisation
Organisationen bag Turist - og Erhvervsforeningen Langland
Administrationen og forvaltningen af foreningens mange aktiviteter varetages af en dynamisk og velfungerende organisationen, som i teamwork - og dermed tæt dialog - løfter opgaverne på professionel vis med udgangspunkt i foreningens vision og målsætning.

Formål
Foreningens vedtægtsmæssige formål er at fremme turist- og erhvervsudviklingen på Langeland. Den fremstår som initiativtager, koordinator og inspirator samt konkret udøvende praktiker og repræsentant for turismen og det øvrige erhverv på øen og eksternt.

Historie for Turist - og Erhvervsforeningen Langeland
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland afholdt stiftende generalforsamling i januar 2002 med udgangspunkt i et idégrundlag byggende på at skabe en ny og handlekraftig forening med bred opbakning til at kunne arbejde for - og sikre - en samlet indsats for hele Langelands turisme og øvrige erhverv. Foreningens første arbejdsområder blev åbningen af Turist- og Erhvervskontoret, ansættelse af personale og udgivelsen af Langeland Guiden.

TURISMESTRATEGI 2016-2021- Turist- og Erhvervsforeningen

TURISMESTATEGI 2016-2021 - Langeland Kommune

VEDTÆGTER (pdf)

MEDLEMSKAB AF TURIST- OG ERHVERVSFORENINGEN

PERSONALE

Bestyrelse
Britta Andersen. Humble Bageri
Lasse Rasmussen. Ristinge Camping - Feriepark Langeland
Jeanette Pichard. Restaurant Generalen
Karina Stæhr. EDC Langeland
Marlene Bremholm. Segway Langeland
Jesper Ansbæk. Privat medlem
Christian Ahlefeldt-Laurvig. Tranekær Slot
René Larsen. Udpeget af Langeland Kommune
Kim Behnfeld Jensen. Observatør Rudkøbing Handelstandsforening